Zamestnať ilegálneho migranta bude trestné

Za „čiernu prácu“ by nemal byť potrestaný ilegálny imigrant, ktorý ju vykonáva, ale firma, ktorá mu to umožní. Zhodli sa na tom členovia Výboru EP pre občianske slobody, ktorí v utorok (4.11.) veľkou väčšinou hlasov schválili príslušnú správu poslanca Claudia Fava (PES, IT). Materiál, o ktorom budú poslanci hlasovať v pléne niekedy v decembri, by sa mal stať základom pre diskusiu členských krajín o návrhu smernice, ktorá upraví tresty pre tých, ktorí zamestnávajú pracovných migrantov, ktorí sa do EÚ dostali nelegálnym spôsobom.

EÚ sa v poslednej dobe intenzívne zamýšľa nad sústavou opatrení, ktoré by mali dať komplexnú odpoveď na zamestnávanie občanov tretích krajín. Súčasná správa poslanca Fava nadväzuje medzi inými aj na Smernicu o vracaní ilegálnych imigrantov (EurActiv 28/04/08) a na iniciatívu za modrú kartu (EurActiv 05/11/08).

Odhady EP hovoria, že počet nelegálne žijúcich a pracujúcich osôb v členských krajinách EÚ sa pohybuje v rozpätí od 4,5 do 8 miliónov. Nelegálny imigranti tvoria významnú časť pracovnej sily najmä v sektore poľnohospodárstva, stavebného priemyslu a reštauračných služieb.

Smernica o sankciách pre zamestnávateľov ilegálnych migrantov by mala stanoviť minimálne trestné sadzby pre takéto konanie. Pokuty by mali závisieť aj od podielu „čierno pracujúcich“ na celkovej pracovnej sile firmy. Smernica by mala okrem iného riešiť aj otázku neskorého platenia daní a povinných odvodových príspevkov. Okrem finančných trestov by malo byť firme, ktorej sa preukáže vina, znemožnené prihlásiť sa do súťaže o verejné zákazky, či uchádzať sa o poskytnutie finančnej alebo nefinančnej podpory z verejných zdrojov. Dĺžka zákazu by sa mohla vyšplhať až do 5 rokov.

Trestnému stíhaniu by mali čeliť tí podnikatelia a obchodníci, ktorí po dokázaní chyby opätovne zamestnali ilegálnych migrantov, resp. ich zamestnávajú neprimerane veľa. Súčasne by mali byť trestne vyšetrovaní tí, u ktorých existuje podozrenie, že obchodujú s ľuďmi, resp. páchajú na ilegálnych imigrantoch iné formy násilia.

Poslanci chcú, aby zodpovednosť za zamestnanie ilegálneho imigranta niesol celý reťazec, ktorý je do sprostredkovania práce zapojený. Inými slovami, potrestaná bude nielen samotná firma, ale i pracovná agentúra alebo iný sub-kontraktor, ktorý svojim konaním zamestnanie umožnil. Súčasne, členské štáty by mali zabezpečiť, aby samotný ilegálny imigrant mohol v danej krajine zamestnávateľa žalovať za prípadné ponižujúce správanie sa alebo páchanie násilia. Ilegálnym migrantom by mali pomôcť pri domáhaní sa spravodlivosti mimovládne organizácie, ktoré by boli zbavené trestnoprávnej zodpovednosti za pomoc ilegálne sa zdržiavajúcej osobe v EÚ.

Spravodajca Claudio Fava už rokuje s Francúzskym predsedníctvom s cieľom dosiahnuť kompromis pred prvým čítaním k návrhu smernice. Ak sa tak stane, legislatívny návrh by mohol dostať v plenárnom hlasovaní v decembri zelenú. Akokoľvek, v súčasnosti existujú na pôde Rady veľmi rôzne postoje k otázke kriminálnych sankcií. Protichodnosť názorov je očividná najmä medzi južnými členskými štátmi na jednej strane a Nemeckom, Poľsko, Holandskom a Švédskom na druhej strane.