Zdravotnícky personál bude viac chránený

Zamestnávatelia a obchodné únie zo sektora zdravotnej starostlivosti v piatok (17. júla) podpísali rámcovú dohodu, ktorej cieľom je prevencia úrazov pri manipulácii s ihlami a inými ostrými predmetmi. Európska federácia únií verejnej služby (EPSU) a Asociácia európskych nemocníc (HOSPEEM) dospeli k dohode po piatich mesiacoch vyjednávaní. Dohoda sa špecificky zameriava na jednu z priorít európskej stratégie pre zdravie a bezpečnosť pri práci (2007 – 2012)

Cieľom dohody je:

  • Vytvoriť, čo najbezpečnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov v sektore a ochrániť pracovníkov vystaveným riziku.
  • Prevencia úrazov zapríčinených všetkými druhmi ostrých medicínskych predmetov (vrátane ihiel).
  • Integrovaný prístup pri prevencii rizika a tiež školenie a informovanie personálu.

Ako informuje Komisia, v sektore, ktorý v Európe zamestnáva okolo 3,5 milióna ľudí, ročne dochádza k viac ako miliónu takýto poranení, takže ide o najčastejšie ohrozenie zdravia a bezpečnosti na pracovisku.

„V najhoršom prípade sa poranením ostrými predmetmi môžu šíriť infekcie, ktoré vedú k chorobám akou je vírusová hepatitída alebo AIDS. Rovnako predstavujú vysoké náklady pre náš zdravotnícky systém a spoločnosť vo všeobecnosti,“ skomentoval Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí.