„Zelené“ pracovné miesta

„Rastúca automatizácia a korporátna konsolidácia sa už prejavujú v stále menšom počte pracovných miest v sektore ropy, zemného plynu a uhoľnom priemysle – niekedy aj v prípade zvyšujúcej sa produkcie“, tvrdí štúdia Vital Signs Update od washingtonského inštitútu zameraného na otázky udržateľnosti, Worldwatch Institute.

Súčasne však „obnoviteľné zdroje budú riešením našej energetickej krízy a vytvoria na celo svete milióny nových pracovných miest“, tvrdí Michael Renner, analytik inštitútu.

V Európe hovoria o prísľube miliónov pracovných miest v „zelenej ekonomike“ aj vrchní predstavitelia, vrátane predsedu Komisie Barrosa.

Už pri prezentácii klimaticko-energetického balíka, ktorý má pomôcť znížiť emisie CO2 a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe Barroso zdôraznil (23. január), že návrh „je príležitosťou ktorá môže vytvoriť tisícky nových firiem a milióny pracovných miest v Európe“.

Presnejšie odhady sú rôzne. „Cestovná mapa“ pre obnoviteľnú energiu, ktorú vydala v roku 2006 Komisia, hovorí o 650 000 pracovných miest v sektore do roku 2020. Analýza pracujúca s modelom ekonomiky založenej na masívnom využívaní obnoviteľných zdrojov, ktorej vypracovanie iniciovala Komisia v roku 2003, hovorí až o 2,5 miliónoch. Podľa Worldwatch sa len v sektore veternej a solárnej energie vytvorí do roku 2030 na celom svete osem miliónov pracovných miest.

Z krátkodobého hľadiska však v Európe obmedzujú masívnejší rast využívania kľúčových obnoviteľných zdrojov energie, ako je veterná, nedostatok financií, dôležitých súčiastok pre elektrárne, ale aj obmedzená ponuka kvalifikovanej pracovnej sily.

No s rastúcimi cenami fosílnych palív a zvyšujúcimi sa obavami z klimatických zmien získava prísľub pracovných miest v „zelenom“ sektore „bezprecedentnú pozornosť“ investorov, tvrdí inštitút Worldwatch.