Ako robiť európsku sociálnu politiku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ich januárová analýza pripomína, že obnovená sociálna agenda Európskej komisie, ktorá tvorí rámec európskej sociálnej politiky v oblasti zamestnanosti a sociálnych otázkach, vzdelávania a mladých, zdravotnej starostlivosti a informačnej spoločnosti, je veľmi spornou.

Niektorí veria, že „nejde dostatočne do hĺbky“, kým iní „ju kritizujú, že bezdôvodne posilňuje pozíciu EÚ,“ tvrdí Stuchlík a Kellermann. Podľa autorov v dôsledku nedostatku konsenzu to vyzerá, že „európska sociálna dimenzia sa stane subjektom čoraz väčšieho množstva politických súbojov“. 

Na jednej strane „regulačná konkurencia medzi členskými štátmi v oblasti sociálnych štandárd sa zvyšuje v dôsledku toho, že národné štáty strácajú schopnosť riešiť problémy“. Na druhej strane „konflikty záujmov bránia možnej dohode na poeurópčtení niektorých oblastí sociálnej politiky, dokonca aj v prípade potenciálnych benefitov,“ tvrdia analytici.

Tieto rôzne stanoviská sa dajú vysvetliť na základe faktu, že každá členská krajina má rôzny model štátnej sociálnej starostlivosti. Podľa analýzy sociálna dimenzia „nemusí byť rozšírená Európou,“ pretože „ochranou a zvýšením miery národnej sociálnej politiky je cestou väčšej spravodlivosti a efektivity v EÚ“.

Autori upozorňujú, že „homogenizácia, nie harmonizácia výsledkov sociálnej starostlivosti by mala byť cieľom Európskej sociálnej politiky“. „Ekonomická a sociálna politika nie sú nezlučiteľné, ale komplementárne časti európskej sociálnej trhovej ekonomiky, ktorá chápe sociálnu politiku ako produktívny faktor, nie zdroj výdavkov,“ uzatvára analýza.


Plné znenie analýzy nájdete tu.