Cyklus prednášok: Sociálne problémy a sociálne vylúčenie v moderných spoločnostiach

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Excelentná univerzita

Jan Keller vyštudoval históriu a sociológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Štúdium ukončil obhajobou doktorskej práce na tému koncepcia dejín u Maxa Webera.
Pôsobil ako interný ašpirant ČSAV, potom ako závozník ČSAD a ako učiteľ na strednej škole v Havířově. Od roku 1983 bol odborným asistentom na katedre sociológie filozofickej fakulty v Brne.

Texty prednášok nájdete na týchto linkách:


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS. viac na www.EuropskaUnia.sk » viac na www.EuropskaUnia.sk »II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.