Hodnotenie životných štandardov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

svetová banka, world bank, wb, sb

 

Slovenská republika bola čímsi ako oneskorencom v ekonomickej transformácii, ktorá sa prehnala strednou a východnou Európou v 90. rokoch. Od roku 1998 však implementovalo rozsiahly balík ďalekosiahlych sociálnych a štrukturálnych reforiem.

Náročné politické reformy implementované najmä po voľbách v roku 2002 boli mnohými chválené pre hĺbku a rýchlosť zmien, ako aj prudký nárast konkurencieschopnosti a ekonomickej dynamiky, ktorý priniesli.

Ozvali sa však aj obavy z potenciálneho negatívneho vplyvu reforiem na snahu o sociálnu inklúziu, ku ktorej sa vláda zaviazala. Jednotlivci čeliaci silným a komplexným bariéram pri hľadaní zamestnania sú ekonomicky znevýhodnení v krajine, ktorá stále dôraznejšie chápe prácu ako lístok na cestu z chudoby.

Doteraz sa objavilo len málo systematických pokusov o monitorovanie dopadu reformného procesu ktorý začal v roku 1998 – a rastu ktorý spustil – na mieru, hĺbku a profil chudoby v Slovenskej republike. Pre udržateľnosť reformného procesu je mimoriadne dôležité aby boli jeho dopady kvantifikované, hoc aj neúplným spôsobom.


Plnú verziu správy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke

Zhrnutie správy a prílohy nájdete na tejto linke