Jak bude po vstupu do EU otevřen irský pracovní trh?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Jak bude po vstupu do EU otevřen irský pracovní trh?

Irsko je pro Čechy mentalitou poměrně blízká země. Díky silnému sousedovi, který v zemi dlouho určoval běh věcí, se Irové stejně jako my naučili nebrat každý zákon a nařízení tak vážně, jak by se slušelo. Rovněž irský styl života se podobá našemu, o společné zálibě v pivu a hospodách není třeba se ani zmiňovat. Přitažlivost Irska pro přistěhovalce však nespočívá pouze v pivu. V posledním desetiletí prochází Irsko obrovským hospodářským růstem, s kterým je spojený i růst mezd. Ze země s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v Evropě se z něj během pár let stala země s nedostatkem pracovních sil. Již několik let v Irsku existuje i početná česká komunita. Až dosud byl nicméně přístup k práci ztěžován faktem, že Češi nebyli občany EU. To znamená, že se jich netýkaly výhody volného pohybu pracovníků a museli žádat o pracovní povolení a pracovní víza. To se po vstupu České republiky do EU mění. Irsko ohlásilo, že nebude uplatňovat žádné přechodné opatření, a irský pracovní trh se tak k 1. květnu otevře občanům z nových členských zemí.

Proč do Irska?

Hlavním lákadlem Irska je především dostatek pracovních příležitostí, ale také angličtina, kterou se našinec učí již od základní školy. Neměli bychom zapomenout ani na poměrně zajímavé mzdy. Nicméně vzhledem k vysokým cenám (a to nejen již zmiňovaného piva) je velmi důležité, v jaké části Irska pracujete. Dublin se v roce 2003 umístil na čtvrtém místě ve výši životních nákladů mezi evropskými městy, a tak život v jeho okolí bude znamenat výrazně větší nápor na peněženku než práce na málo obydleném západním pobřeží. Třetina všech Irů však žije v Dublinu a jeho okolí, a proto je v této lokalitě také nejvíce pracovních příležitostí. Cenová hladina v Irsku je o 12 % vyšší než je průměr eurozóny, i když se inflace v roce 2003 zpomalila na 3,5 %.

Hrubé mzdy v některých odvětvích v roce 2004 v eurech (€)

Obor – pozice

Roční plat v €, Dublin

Roční plat v €, Irsko

Administrativa – asistent/ka

24.000 – 28.000

21.000 – 27.000

Administrativa – office manager

25.000 – 30.000

23.000 – 29.000

Finance – finanční analytik

40.000 – 60.000

35.000 – 50.000

Finance – účetní

20.000 – 35.000

20.000 – 29.000

Bankovnictví – bankovní úředník

20.000 – 25.000

18.000 – 22.000

Bankovnictví – junior analytik půjček

25.000 – 28.000

19.000 – 25.000

Stavebnictví – stavební inženýr

28.000 – 35.000

24.000 – 30.000

Stavebnictví – projektový manažer

40.000 – 48.000

37.000 – 45.000

IT – systémový administrátor

30.000 – 45.000

28.000 – 45.000

IT – softwarový inženýr (programátor)

28.000 – 35.000

25.000 – 30.000

IT – web developer

23.000 – 38.000

22.000 – 33.000

IT – technik pro podporu IS

20.000 – 28.000

18.000 – 25.000

Personalistika – HR specialista

30.000 – 35.000

26.000 – 32.000

Personalistika – HR administrativa

22.000 – 25.000

19.000 – 23.000

Personalistika – HR ředitel

85.000 – 95.000

80.000 – 90.000

Strojírenství – inženýr výroby

28.000 – 40.000

25.000 – 36.000

Obchod – oblastní manager

35.000 – 60.000

30.000 – 50.000

Obchod – obchodník

19.000 – 23.000

17.000 – 21.000

Obchod – pokladník

16.000 – 20.000

15.000 – 17.000

Marketing – analytik

42.000 – 48.000

35.000 – 42.000

Prodej – account manager

25.000 – 33.000

20.000 – 30.000

Prodej – key accounts manager

35.000 – 50.000

25.000 – 40.000

Školství – učitel (podle platových tříd)

26.000 – 51.000

26.000 – 51.000

Zdravotnictví – sestra

26.000 – 36.000

26.000 – 36.000

Logistika – manažer logistiky

36.000 – 38.000

34.000 – 36.000

Logistika – řidič dodávky

19.000 – 21.000

17.000 – 19.000

V současnosti je v Irsku nezaměstnanost na úrovni 4,5 % a vzhledem k neustálému poklesu tempa růstu HDP v posledních třech letech lze očekávat i snížení poptávky po pracovních silách. Irsko bylo v minulých letech oblíbenou destinací pro pracovníky ze zahraničí zejména proto, že pracovních příležitostí byl velký nadbytek. Situace na trhu práce se však rok od roku zhoršuje, ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je ovšem i nadále nadprůměrná. Podle vyjádření FÁS (Státní úřad pro vzdělávání a zaměstnanost – www.fasjobs-ireland.com je nedostatek pracovníků v těchto oborech:

Stavebnictví – poptávka po všech pracovních pozicích od dělníků, řemeslníků, tesařů až po architekty, projektanty a techniky.


Hotely a restaurační služby – neustálá poptávka po všech pozicích od recepčních, číšníků a barmanů až po kuchaře a pokojské. Předpokladem je však velmi dobrá angličtina.

Call centra – zde je poptávka po telefonistech, pracovnících telemarketingu či IT technické podpory.

Zdravotnictví – Prakticky ve všech disciplínách je nedostatek pracovních sil, a to především v okolí Dublinu. Uplatnění tedy najdou zdravotní sestry, lékaři, fyzioterapeuté a další zdravotnický personál.

Dále je velká poptávka po odbornících s matematickým či technickým vzděláním, pracovnících v zemědělství, rybářích, řidičích, řemeslnících a administrativních pracovnících. Velice rychle rozvíjejícími sektory jsou také bankovnictví, pojišťovnictví a finance, zatímco tvorba pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu a v technologických a informatických oborech se výrazně snižuje.

Hledání práce

Najít si práci v Irsku je dnes poměrně jednoduché. Navíc existuje mnoho aktivit Evropské unie, které se snaží přeshraniční mobilitě pracovníků výrazně pomoci. Prvním místem, kde hledat informace, je server EURES, který je součástí oficiálních internetových stránek Evropské unie. Při hledání místa z České republiky pak lze využít internetových job serverů. Uveďme zde několik hlavních internetových adres:

www.jobs.ie

www.irishjobs.ie

www.myjob.ie

www.gojobsite.ie

www.jobfinder.ie

www.jobs4u.ie

www.online.ie/jobs

www.monster.ie

V Irsku existují i job servery specializované na určité odvětví:

Hotely a restaurace: www.hoteljobs.ie

Stavebnictví: www.constructions-jobs.ie

Informační technologie: www.eolas.ie

Život v Irsku

Češi, kteří přijedou do Irska pracovat, studovat nebo žít po 1. květnu, nebudou muset jako občané Evropské unie žádat o pracovní povolení ani víza. To znamená, že procedura přijetí do zaměstnání bude výrazně jednodušší, než tomu bylo dosud. Každý občan EU, který pracuje či žije v Irsku, však přesto musí mít povolení k pobytu (Residence permit), o které je nutné požádat do tří měsíců od příjezdu na místní stanici policie (Garda) nebo na Úřadu pro přistěhovalce v Dublinu. Pokud prokážete, že jste zaměstnaní či podnikáte, je pak vydání povolení k pobytu pouze formalitou. V případě, že jste zaměstnáni, musí část žádosti vyplnit váš zaměstnavatel. Rodinní příslušníci se musí prokázat dokladem, například oddacím listem nebo rodným listem v případě dětí. Povolení k pobytu je vydáváno na dobu pěti let, proti zamítavému rozhodnutí je možné se odvolat. Žádost o povolení k pobytu je možné získat na adrese Ministerstva spravedlnosti (Department of Justice, Equality and Law Reform, Immigration Office, Harcourt Square, Harcourt Terrace, Dublin 2).

Daně a sociální pojištění

Mzda, kterou v Irsku vyděláte, bude automaticky zdaněna podle irských zákonů. Díky smlouvě o zamezení dvojímu zdanění již není třeba po návratu odvádět z výdělku daň v ČR. Pro rok 2004 bude daň z příjmu vypočítávána podle následující tabulky:

 

Status

Daň z příjmu 20 %

Daň z příjmu 42 %

Svobodný

28.000 €

vše nad 28.000 €

Manželský pár (1 pracuje)

37.000 €

vše nad 37.000 €

Manželský pár (2 pracují)

56.000 €

vše nad 56.000 €

Daň lze dále snížit prostřednictvím daňové úlevy ve výši 800 € vztahující se na všechny zaměstnance, další úleva pro jednotlivce je 1.520 € a pro rodinu 3.040 €. Další snížení daně lze získat v případě splácení hypotéky, zdravotního postižení, penzijního pojištění nebo zvláštního zdravotního pojištění. Sociální pojištění (PRSI – Pay Related Social Insurace) tvoří 4 % z příjmu do 40.420 €. Z příjmu, který tuto částku překračuje, sociální pojištění placeno není a od platby je rovněž osvobozeno prvních 127 € z týdenní mzdy. Zdravotní pojištění tvoří 2 % ze všech příjmů, přičemž při celkovém příjmu pod 18.512 € ročně je platba zdravotního pojištění odpuštěna. Na rozdíl od ČR však pojištění kryje jen velmi malou část lékařských úkonů.

Pracovní podmínky

Maximální průměrná délka pracovní doby je v Irsku 48 hodin týdně včetně přesčasů (jako v ČR) a tento průměr se počítá za čtyřměsíční referenční období pro většinu profesí. Pro pracovníky v nemocnicích, síťových odvětvích, na letištích, v přístavech, věznicích a zemědělství je tato doba šestiměsíční. Do pracovní doby nejsou započítány přestávky v práci, návštěvy lékaře či péče o děti. Nárok na přestávku v délce patnácti minut vzniká po čtyřech a půl hodinách práce a přestávku půlhodinovou si můžete dovolit po šesti hodinách.

Ostatní

Kvůli přesídlení za prací bude nutné vyřídit i mnoho dalších záležitostí. Je třeba si zřídit bankovní účet, k čemuž potřebujete kromě pasu i stálou adresu v Irsku a potvrzení o zaměstnání. K životu však patří i různé poplatky za vodu, elektřinu, plyn a topení, které nejsou placeny současně s nájmem. Například poplatek za televizní přijímač je 150 € ročně a je splatný na každé poště. V případě, že pojedete do Irska s dětmi, je třeba počítat s tím, že školka, která funguje mezi osmou hodinou ranní a šestou večerní, si bude za zápisné jednoho dítěte účtovat 100 – 150 €. Celkově je třeba počítat také s mnohem vyššími výdaji na lékařskou péči, dopravu a kulturu než u nás. Státní zdravotní pojištění v Irsku pokrývá jen část výloh, a proto je nutné připojistit se u soukromé pojišťovny. Přesto lze říci, že náklady spojené s prací nejsou v Irsku demotivující a jednoduchá a srozumitelná daňová politika je mnohem vstřícnější, než je tomu v případě ČR. Jestliže jste rozhodnuti pracovat v zahraničí, bude Irsko se svou krásnou přírodou a velice přátelskými lidmi velmi dobrou volbou.

Jak se tam dostat?

Nabídka dopravy do Irska je vzhledem k jeho ostrovní poloze mírně omezená. V posledních letech však cena leteckého spojení mezi Prahou a Dublinem díky rozvoji nízkonákladových aerolinek klesla na více než polovinu. Nevýhodou je, že tyto společnosti nelétají do Irska přímo a je nutné přestoupit v Londýně nebo na jiném britském letišti. Dalším omezením je nutnost rezervovat letenky s velkým předstihem a platit pouze přes Internet. Cena přímého spojení je však několikrát dražší.

Destinace

Aerolinky

Cena jednosměrně

Zpáteční letenka

Praha – Dublin

ČSA

6.800 Kč + letištní poplatky

Praha – Londýn, Stansted

EasyJet

400 Kč + letištní poplatky

Londýn, Stansted – Dublin

Ryan Air

4.99 L + letištní poplatky

Low-cost aerolinky v Evropě:

Ryan Air

Easy Jet

BmiBaby

Go-Fly

Aerlinqus

Alternativou k cestě letadlem je cesta autobusem. Ta opět není přímá a je nutné přesedat v Londýně. Cesta do Londýna přijde na asi 1.500 Kč (jedna cesta) a spojení mezi Londýnem a Dublinem stojí 1.700 Kč (jedna cesta). Lze rovněž cestovat automobilem a do Irska se dopravit trajektem, ale tato možnost je finančně nejnáročnější. Přímé trajekty do Irska vyplouvají z francouzských přístavů Cherbourg a Roscoff. (Informace o cenách spojení viz www.irish-feries.ie) Dostat se do Irska je možné také trajektem nebo tunelem přes Velkou Británii a následně lodním spojením Pembroke – Rosslare.


Ďalšie informácie nájdete na stránke Integrace.cz