Lieky proti starnutiu?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CESIUK

Autor skúma možnosti vyváženia demografických zmien vo vyspelých krajinách – starnutia obyvateľstva – a ich ekonomických dôsledkov. Postupne sa venuje štyrom stratégiám:

  • zvyšovanie pôrodnosti
  • reforma dôchodkového systému a zdravotníctva
  • migrácia
  • zvýšenie zamestnanosti

Prezentácia odznela na pracovnom seminári CESIUK, 27.1.2010.

Celú prezentáciu nájdete na tejto linke.