Nesplnené sľuby: Diskriminácia vo vzdelávaní

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

“Ministerstvo školstva i ďalšie úrady musia pomáhať škole v Šarišských Michaľanoch v naplnení rozsudku. Škola potrebuje jasné usmernenia a dodatočné finančné prostriedky. To povzbudí ostatné školy, aby ukončili segregáciu na základe etnicity. Potrebný je tiež zreteľný signál pre spoločnosť, že etnická segregácia nie je tolerovaná,” uvádza Jezerca Tigani, Jezerca Tigani, zástupkyňa riaditeľa Amnesty International pre Európu a Strednú Áziu.

“Slovenská vláda je zodpovedná za to, aby presadila právo na prístup k vzdelaniu bez diskriminácie cez komplexnú reformu a cielenú pomoc príslušných orgánov v rámci vzdelávacieho systému.”

Rozšírená a pretrvávajúca segregácia rómskych školákov na Slovensku má širšie dôsledky, keďže úrady porušujú medzinárodné dohovory o ľudských právach a antidiskriminačnú legislatívu Európskej únie. Európska komisia má zodpovednosť, povinnosť a nástroje na to, aby zabezpečila, dodržiavanie legislatívu EÚ členskými štátmi, a to aj prostredníctvom konaní o porušení povinnosti, ktoré môže viesť k žalobe pred Súdnym dvorom EÚ.

“Je čas, aby Komisia zaujala silnejší postoj a prejavila vyššiu aktivitu voči krajinám ako je Slovensko, kde vláda nie je schopná ukončiť rozsiahlu a systémovú segregáciu. Tá nemá miesto v Európe 21. storočia a je v úplnom rozpore s legislatívou EÚ a zásadami dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ktorými sa EÚ pýši,” povedala Jezerca Tigani.