Prečo by EÚ mala otvoriť dvere ekonomickej migrácii?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

european policy centre, epc

 

V polovici januára nový európsky komisár pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti Franco Frattini vydal Zelenú knihu o imigrácii. Účelom tohto kroku bolo začatie šesťmesačnej diskusie na tému, ako nastoliť podmienky a pravidlá – bez zasahovania do zvrchovaných prerogatív členských krajín – pre legálnu ekonomickú migráciu do Európy „v boji proti nelegálnej imigrácii.“

Je to pokus o nastolenie nejakého poriadku, aby sa očakávaný prílev migrantov do EÚ v dekádach, nasledujúcich po roku 2010, niesol v znamení rovnosti a transparentnosti. Začína byť jasné, aké budú následky, ak sa nepovolí tento typ migrácie; predpovede Svetovej organizácie práce (ILO) naznačujú, že pokles v počte domácej pracovnej sily by mohlo viesť k zníženiu európskych príjmov na hlavu o viac ako pätinu.

Frattiniho Zelená kniha je odvážnym pokusom, no vzhľadom na jej súčasné perspektívy, je pravdepodobné, že zlyhá ako mnohé iné pokusy o nastolenie spoločných politík v tejto oblasti. Toto je obzvlášť neprajná doba, pretože vo väčšine Európy prevládajú v najhoršom prípade významné xenofóbne tendencie a v mnohých členských krajinách prebieha mučivé prehodnocovanie výhod a nevýhod imigrácie. V takomto kontexte by bolo takmer volebnou samovraždou vlád priznať Európskej komisii, kto by mal dostať prístup na ich zvrchované územie.

Nanešťastie, migranti nie sú len pracovníci, ktorých potrebujeme na doplnenie znižujúceho sa počtu domácej pracovnej sily – nie sú to dodávky tovaru či kapitálu bez tváre. Sú to ľudia, ktorí by mohli svoju prácu podmieňovať prijatím do národného elektorátu, čím by sa zmenilo zloženie obyvateľstva, jeho predpokladaná kultúra a definícia jeho záujmov. Pre niektorých to znamená ohrozenie samotného národa, akoby imigranti boli okupačnou armádou. Žiadny div, že vlády sú opatrné.

Nesúdržná moc

Zatiaľ čo politici váhajú, udalosti nadobúdajú rýchlejší spád, než verejné diskusie a vlády robia každý deň rozhodnutia, ktoré prispievajú k mocenskému režimu a systému riadenia migrácie, bez ohľadu na to, aké nesúvislé či ad hoc môžu byť. Niektoré sú odvážnejšie, než iné.


Celý text analýzy bol uverejnený na stránke The European Policy Centre 30. januára 2005.