Rodová dimenzia sociálnych reforiem v strednej Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V spolupráci so Strediskom pre štúdium práce a rodiny vyšli v zvláštnom čísle časopisu „Mozaika rodiny“ referáty, ktoré odzneli na seminári „Rodová dimenzia sociálnych reforiem v strednej a východnej Európe“, ktorý usporiadala Nadácia Friedrich Ebert Stiftung 13.mája 2003 v spolupráci s budapeštianskou kanceláriou Medzinárodnej organizácie práce v seriáli podujatí Sociálneho diskusného fóra. Nosnou témou podujatia bola predovšetkým rodová dimenzia realizovaných sociálnych reforiem.


Celý text analýzy je dostupný na internetovej stránke: Sociálneho diskusného fóra.

Ďalšie analýzy z oblasti sociálnej politiky nájdete na internetovej stránke Sociálne diskusné fórum