Rodové rozdiely v domácich povinnostiach – príčiny a dôsledky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Kým rodovým rozdielom na pracovisku sa venuje dostatočná pozornosť, situácia pri domácich prácach ostáva často nepovšimnutá,“ tvrdí Schaffnit-Chatterjee. „Podľa prieskumu ženy zamestnané na plný úväzok robia denne dvakrát viac domácich prác ako muži.“

„Miera takýchto rozdielov je vysoká napríklad v Nemecku,“ poukazuje Schaffnit-Chatterjee. „Nemecké matky zamestnané na plný úväzok priemerne počas pracovných dní trávia o 1,5 hodiny viac pri kombinovanej platenej a neplatenej práci ako plne zamestnaní otcovia,“ tvrdí.

Podľa Schaffnit-Chatterjee táto rodová nerovnosť vysvetľuje prečo ženy preferujú platené zamestnanie na čiastočný úväzok, čo však redukuje ich šance pre profesionálny úspech a limituje ich kariérne príležitosti.

Koncept systému rodina-práca vznikol v 70-ych rokoch. Zahŕňa všetky aktivity jednotlivca vykonané v prospech rodiny zadarmo, no sú však nevyhnutné pre adekvátne fungovanie rodiny.

Schaffnit-Chatterjee citovala údaje, ktoré brali do úvahy platenú aj neplatenú prácu a podľa nich žena zamestnaná na čiastočný úväzok má spolu s domácimi povinnosťami oveľa dlhšiu pracovnú dobu ako muži pracujúci na plný úväzok.

Analýza odporúča tieto riešenia na redukovanie rodových rozdielov:

  • Zvýšiť platenú rodičovskú dovolenku pre otcov.
  • Viac a lepšie platené pracovné miesta na čiastočný úväzok pre obe pohlavia.
  • Cenovo dostupná detská starostlivosť.
  • Redukovanie v rodovej nerovnosti v platoch.

Plné znenie analýzy Deutsche Bank Research „Kto dnes večer umýva riad? Rodové rozdiely v domácich povinnostiach – príčiny a dôsledky nájdete na tejto linke.