Rómovia v rozširujúcej sa Európe: prelomenie kruhu chudoby

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

svetová banka, world bank, wb, sb

 

Publikácia spája pôvodný sociologický výskum, hodnotiace programy a prvé porovnávanie prieskumov domácností viacerých krajín v otázke etnicity a chudoby. Publikácia konštatuje, že chudoba Rómov je viacrozmerná a môže byť riešená len celkovo koncipovanou politikou, namierenou na všetky dimenzie sociálneho vylúčenia Rómov. Navrhuje inkluzívny politický prístup, ktorý by rozširoval a podporoval zapojenie a participáciu Rómov v mainstreamovej spoločnosti, súčasne však uchovával ich kultúrnu a sociálnu identitu a autonómiu. Medzi mechanizmami takejto politiky sú aj kroky pre väčšiu prístupnosť existujúcich politík pre Rómov, či identtifikácia oblastí, v ktorých je potrebná cielená inciatíva.

Plný text publikácie v anglickom jazyku si môžete stiahnuť v pdf verzii na tejto linke.