Rómska cestovná mapa

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Heather Grabbe je riaditeľkou Open Society Institute v Bruseli. Kori Udovicki je regionálnou riaditeľkou pre Európu a SNŠ Rozvojového programu OSN (UNDP).

„Tento prístup uznáva, že väčšina naliehavých potrieb Rómov – zlepšenia vo vzdelávaní, bývaní, zdravotnej starostlivosti a pracovných príležitostiach – sú v rukách členských štátov, nie Komisie. Avšak presun bremena na národné vlády tiež reflektuje opatrnosť s ktorou inštitúcie EÚ pristupujú k hlbokým sociálnym problémom, ktorým Rómovia čelia.

EÚ do týchto problémov precitla v posledných dvoch alebo troch rokoch, naposledy vďaka kríze vo Francúzsku minulé leto, ktorá nasledovala po prílive tisícok rómskych migrantov. Politici pochopila, že sociálne vylúčenie a stigma, ktorou Rómovia trpia, sú pan-európskym problémom vyžadujúcim rámec na úrovni EÚ. Celkový pohľad je, že vylúčenie Rómov je po mnoho storočie neovládateľné a koordinovaná činnosť teraz veľa nezmení.

V skutočnosti sa len málo krajín dosiaľ snažilo – a nielen kvôli nedostatku zdrojov. Veď ukončenie exklúzie Rómov by vyžadovalo verejné financovanie rómskych komunít v oveľa väčšom rozsahu ako dnes. A predsa, aj v čase úspor by požadované množstvo bolo relatívne malé voči výdavkom na sociálne začlenenie alebo súdržnosť. Najviac potrebné je totiž zvýšiť politickú vôľu lídrov ku kombinácii politík a postupov, ktorých fungovanie sa preukázalo.

Predstavte si svoj život ako dnešný Róm. Je štyrikrát pravdepodobnejšie, že žijete pod hranicou chudoby než niekto z iného etnického prostredia. Vašim podpriemerným obydlím bude pravdepodobne chatrč bez kanalizácie alebo dopravy do najbližšieho mesta. Pravdepodobne ste chodili do nekvalitnej, segregovanej a čisto rómskej školy, kde len veľmi málo z vašich spolužiakov ukončilo základné vzdelanie.

Samozrejme, možno nemáte žiaden rodný list alebo iné identifikačné doklady alebo právny národk na svoj domov. Ak ste obeťou zločinu, nechcete ísť na políciu, pretože by s vami mohli skôr zle zaobchádzať ako vás ochrániť. Inými slovami, žijete v Treťom svete, hoci ste geograficky v strede Európy.“

Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho úplné znenie v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.