Šéf IOM: Počúvať musíme aj tých, ktorí majú strach zo zmien, prichádzajúcich s migráciou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračný obrázok. [EPA-EFE/Francisco Guasco]

Migrácia je jednou z veľkých otázok súčasnosti. Témou tohoročného Medzinárodného dňa migrantov, ktorý si dnes, 18. decembra pripomíname, je dôstojná migrácia (#WithDignity).

António Vitorino je generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).

Dôstojnosť je jadrom nášho poslania. Rešpektovanie dôstojnosti všetkých migrantov je zásadnou požiadavkou, ktorá je nadradená všetkým našim snahám v oblasti migrácie a je pre svetové spoločenstvo zložitou otázkou v zložitých časoch. Závisí však od nej naša budúcnosť rovnako ako naša prítomnosť.

Len prednedávnom som bol zvolený, aby som viedol Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM), jednu z najstarších a najefektívnejších medzinárodných organizácií. Migrácia je však stará ako ľudstvo samo, a to znamená, že IOM je vo veku 67 rokov ešte stále relatívnym nováčikom.

Globálny kompakt o migrácii OSN sa nepáči Babišovi, Kurzovi, Trumpovi ani SNS. Čo prináša?

Slovenský minister zahraničia Miroslav Lajčák dokument Organizácie spojených národov podporuje. Slovenská národná strana sa od neho dištancovala.

Desiatky miliónov…

Ľudstvo je dnes druhom v pohybe: približne každý siedmy obyvateľ planéty je v širšom zmysle slova migrantom. Čaká nás preto mnoho práce a mnoho učenia. Dôstojnosť je však prvoradá. A to najmä dôstojnosť, ktorá vyplýva z možnosti voľby.

Migrácia podporuje dôstojnosť, pretože je pre ľudí možnosťou zvoliť si záchranu svojich životov, nájsť ochranu, získať vzdelanie či dosiahnuť slobodu. Miliónom ľudí umožňuje zvoliť si participáciu namiesto izolácie, činnosť namiesto nečinnosti, nádej namiesto strachu a prosperitu namiesto chudoby.

Takéto rozhodnutia musíme rešpektovať a k ľuďom, ktorí tieto rozhodnutia prijali, musíme pristupovať s dôstojnosťou.

https://twitter.com/EU_Commission/status/1074936076064735232

Aj my máme možnosť voľby. Môžeme si zvoliť, že na nádeje migrantov budeme reagovať prijatím, na ich ambície ponukou príležitostí a na ich príchod privítaním a nie odmietnutím.

Rešpektovať a počúvať však musíme aj ľudí, ktorí majú strach zo zmien, ktoré migrácia prináša do ich života. Bez ohľadu na to, či sú ich obavy oprávnené alebo nie, sú autentické a zaslúžia si, aby sme na ne dôstojne reagovali.

Ak neposkytneme ľuďom istotu, že aj ich rozhodnutia budú rešpektované, riskujeme, že stratíme príležitosť na skutočný pokrok. Migrácia poskytuje možnosť voľby nám všetkým: na príchod nových susedov (či možných nových susedov) môžeme zareagovať v duchu spolupatričnosti, alebo naopak.

Rovnováha medzi zvrchovanosťou národov, bezpečnosťou a dôstojnosťou

Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, ktorý 10. decembra 2018 v Marakéši prijala výrazná väčšina členských štátov OSN, nás posúva o krok vpred smerom k dôstojnosti pre všetkých a smerom k vyváženejšej diskusii a k širokej spolupráci v oblasti migrácie.

V globálnom pakte sa podarilo dosiahnuť citlivú rovnováhu medzi zvrchovanosťou národov a bezpečnosťou na jednej strane a dôstojnosťou, ktorú požadujeme pre každého jednotlivca, na strane druhej.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov by sme si mali pripomenúť túto rovnováhu rovnako ako skutočnosť, že uvedené aspekty migrácie nestoja v protiklade, ale navzájom sa dopĺňajú.

Rozvojová pomoc ako riešenie migrácie? Migranti svojim krajinám posielajú viac

V roku 2016 predstavovala rozvojová pomoc 120 miliárd eur. Migranti z rozvojových krajín za to isté obdobie poslali domov štyrikrát toľko.

V globálnom pakte sa zdôrazňuje, že všetky krajiny potrebujú dobre riadenú migráciu, čo žiadny štát nevie dosiahnuť sám. Pri riešení otázok migrácie je nevyhnutná spolupráca na všetkých úrovniach.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 18. december za Medzinárodný deň migrantov v roku 2000. IOM vtedy v svojej Svetovej správe o migrácii uviedla, že „viac ako 150 miliónov medzinárodných migrantov oslávilo prelom tisícročia mimo krajiny svojho pôvodu“.

Počas nasledujúcich osemnástich rokov počet mužov, žien a detí v pohybe ďalej rástol: zo 150 miliónov v roku 2000 sa zvýšil na približne 258 miliónov ľudí mimo svojej krajiny pôvodu. Ďalších 40 miliónov ľudí je v súčasnosti vnútorne vysídlených v dôsledku konfliktov a milióny ďalších (18,8 milióna v 2017) sú každý rok nútené opustiť svoje domovy v dôsledku klimatickej zmeny.

Pre mnohých ľudí môže byť migrácia nebezpečná

Podľa údajov IOM v roku 2018 vo svete zahynulo 3 400 migrantov a utečencov. Väčšina z nich prišla o život, keď sa snažili dostať sa do Európy cez more; mnohí ďalší zahynuli pri pokuse prejsť cez púšť alebo husté lesy v snahe vyhnúť sa oficiálnym hraničným priechodom. Tieto čísla, ktoré denne zostavujú zamestnanci IOM, sú zahanbujúce.

IOM znovu zdôrazňuje, že migrácia je hybnou silou pokroku a rozvoja, nielen pre ľudí v pohybe, ale aj pre tranzitné krajiny a pre spoločenstvá v cieľových krajinách.

Znovu vyzývame na záchranu ľudských životov tým, že zabezpečíme bezpečné, legálne a dôstojné možnosti migrácie pre všetkých.