Slovenská spoločnosť pre rodinu: Závery regionálnych konferencií

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

“Vieme, že rodina vytvára merateľné ekonomické hodnoty. Je preto najvyšší čas, aby sa zmenil pohľadu štátu na rodinu. Dotujeme pracovné miesta pre mladých absolventov škôl, dotujeme miesta v škôlkach a jasliach, zároveň však odmietame dať tieto peniaze matkám.

Zmena prístupu by dramaticky znížila nezamestnanosť a vytvorila priestor, v ktorom si každá žena môže nájsť takú kombináciu plateného zamestnania a starostlivosti o rodinu, ktorá jej najlepšie vyhovuje,” uviedla predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu a europoslankyňa Anna Záborská pri príležitosti Medzinárodného dňa rodín.

15. máj bol vyhlásený za Medzinárodný deň rodín v septembri 1993 uznesením Valného zhromaždenia OSN k Medzinárodnému roku rodiny. Slovenská spoločnosť pre rodinu si spoločne s Výborom NR SR pre sociálne veci pripomenula desiate výročie Medzinárodého roku rodiny slávnostnou recepciou, ktorá bola zavŕšením série troch regionálnych konferencií o rodine realizovaných v rokoch 2012-2014. Predstavila aj prácu slovenských prorodinných organizácií: 

Závery nájdete v tomto dokumente

Anna Záborská: Rodina na križovatke