Sociálna zodpovednosť korporácií v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európa chce rýchlejší rast. Chce ale tiež sociálnu spravodlivosť a zdravšie sociálne prostredie. Aj to je dôvod, prečo sú firmy v EÚ pod narastajúcim tlakom rozširovania svojej pozornosti okrem čistého zisku aj na politiky Sociálnej zodpovednosti korporácií (CSR). Táto príručka CER prezentuje názor, že EÚ môže a mala by hrať významnú úlohu pri podporovaní Sociálnej zodpovednosti korporácií. Upozorňuje tiež, že takéto kroky by mali byť doplnkom, nie náhradou tradičných foriem regulácie.

Snahy EÚ o podporu Sociálnej zodpovednosti korporácií sú zatiaľ v plienkach. Tak podnikateľské subjekty, ako aj odbory sú zatiaľ skeptické v otázke toho, či môže EÚ v tejto oblasti intervenovať. Predstavitelia firiem sa domnievajú, že Európska Komisia bude využívať Sociálnu zodpovednosť korporácií ako nástroj na ospravedlnenie zavedenia väčšej byrokracie. Odbory sa obávajú, že angažovanie EÚ v tejto oblasti by mohlo viesť k rozdrobeniu ťažko nadobudnutých pracovných práv.

Alasdair Murray z CER tvrdí, že EÚ vytvára pre členské štáty prirodzenú arénu na zdieľanie najlepších praktík CSR. Okrem toho už Únia prijala aj zákony, ktoré sa týkajú otázok priamo súvisiacich s CSR, ako sú obchod a životné prostredie. EÚ by však nemala rozvíjať normatívne opatrenia, ktoré môžu potlačiť inováciu, investície a rast.

Príručka osobitne odporúča:

  • EÚ by mala vyžadovať od všetkých verejne stanovených spoločností vypracovanie vyhlásenia k vlastnej politike Sociálnej zodpovednosti korporácií. No mali by to byť skôr spoločnosti ako Únia, kto rozhodne o tom, aké informácie zahrnúť.
  • EÚ by mala pozorne sledovať vedenie niektorých svojich členských štátov, aby pri žiadosti o penzijné fondy zároveň predniesli svoju etickú politiku. To by malo zabezpečiť transparentnosť integrujúceho sa kapitálového trhu Únie.
  • Niektoré členské štáty chcú na stimulovanie Sociálnej zodpovednosti korporácií využívať daňové zvýhodnenia. Európska Komisia by mala vytvoriť všeobecné smernice, aby bolo zaistené, že tieto opatrenia nezdeformujú daný trh.
  • V Európskej Komisii by mal dozerať Generálny direktorát pre oblasť podnikov na pôsobenie EÚ v rámci Sociálnej zodpovednosti korporácií. Generálny direktorát pre oblasť podnikov má najlepší priestor pre priamu prácu s členskými štátmi prostredníctvom Rady EÚ pre konkurencieschopnosť. Má tiež bohaté skúsenosti s „jemnými“ politickými nástrojmi.

Plnú verziu článku môžete nájsť na internetovej stránke Centre for European Reform