(Za) sociálnou agendou Francúzskeho predsedníctva

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Delebarre v úvode konštatuje, že už nejaký čas sociálna oblasť prestala byť prioritnou otázkou pre Predsedníctva Európskej rady. Ako píše, stačí sa pozrieť na fiasko Britského predsedníctva pri smernici o pracovnom čase, najsnú zmienku o európskom sociálnom modeli v Berlínskej deklarácii z 25. marca 2007, dohodu o niektorých princípoch flexikurity počas Portugalskíého predsedníctva a neisté kompromisy počas Slovinského predsedníctva v súvislosti s prácou na dohodu atď.

Neprítomnosť sociálnej agendy vysvetľuje Delebarre aj tým, že často jednoducho nefiguruje na vrchu národnej agendy predsedajúcej krajiny, čo bude podľa neho aj prípad Francúzskeho predsedníctva. Francúzsky minister práce, pracovných vzťahov, rodiny a solidarity bude podľa Delebarreho zamestnaný preferenčnými penzijnými benefitmi pre verejných zamestnanocv. Nepreprekvapuje ho preto, že žiadna zo šiestich priorít predsedníctva (imigrácia, inštitúcie, energetika, životné prostredie, obrana a Euromed)   neobsahuje socialnu dimenziu.

Francúzske predsedníctvo prichádza pritom v kľúčovom čase, kedy sa budú prijímať východiská pre novú sociálnu agendu na roky 2011 až 2016. Definícia sociálnej agendy bola ale jednou z priorít posledného Francúzskeho predsedníctva v roku 2000.


Celé znenie príspevku si môžete prečítať v anglickom jazyku na stránkach aktuálneho vydania Social Europe