Zahraničná migrácia v Slovenskej republike- stav, trendy a spoločenské súvislosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SFPA, Partner

 

Na začiatku tretieho milénia už viac než 175 miliónov ľudí spadá do kategórie zahraničných migrantov – konštituujúc pomyselný 6. najľudnatejší štát na svete – s kvalifikovaným odhadom nárastu ich stavu na štvrť miliardy osôb v r. 2050. Fenomén zahraničnej migrácie sa v súčasnosti zaraďuje svojimi politickými, ekonomickými, sociálnymi, kultúrnymi, populačnými, bezpečnostnými a inými dopadmi čoraz viac medzi globálne problémy ľudstva a je tak spoločensky vysoko aktuálnou témou.


Celú publikáciu si môžete stiahnuť v pdf verzii na tejto linke

Ďalšie analýzy nájdete na stránkach Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku