Zamestnanosť mladých ľudí v Európskej únii

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Rozdiely v zamestnanosti mladých ľudí sú medzi jednotlivými členskými krajinami priam priepastné. Napríklad v krajinách ako Bulharsko, Grécko, Litva, Luxembursko, Poľsko, Maďarsko, či Rumunsko je do pracovného procesu zaradených len asi 25% mladých ľudí, zatiaľ čo v Holandsku a Dánsku dosahuje tento ukazovateľ až 60%. Slovensko je na neslávnom treťom mieste v rebríčku členských krajín podľa miery nezamestnanosti mladých ľudí.

Pracovný document Európskej komisie zdôrazňuje, že ďalšou vážnou hrozbou je zväčšujúci sa rozdiel v zamestnanosti mužov a žien. Podľa minuloročných údajov bola zamestnanosť mladých žien v priemere o 6% nižšia, než zamestnanosť mladých mužov. Dokonca v Estónsku, Grécku, Španielsku, Taliansku a v Lotyšsku prevyšuje tento rozdiel až 10%. Jedinou krajinou EÚ, kde je tento pomer rovnaký je Švédsko (v roku 2006 tam pracovalo  40,6% mladých žien a 40,8% mladých mužov), nasledované Fínskom, Dánskom a Veľkou Britániou, kde je tento rozdiel menší než 2%.

Porovnanie výsledkov vo vekových kategóriách 15 – 24 rokov a 25 – 29 rokov navyše ukazuje, že rozdiely v zamestnanosti žien a mužov sa v neprospech nežného pohlavia zväčšujú so zvyšujúcim sa vekom. Vo všeobecnosti v  EÚ badať v posledných rokoch pokles rozdielov medzi pohlaviami, ale analýza v tomto smere osobitne spomína Slovensko ako jedinú členskú krajinu EÚ, v ktorej sa v rokoch 2000 – 2006 tento rozdiel nezmenšil. Mladých žien je u nás stale bez práce o vyše 20% viac, než mladých mužov.


Všetky zaujímavé zistenia tejto analýzy nájdete v anglickom jazyku tu.