Eurokomisia vydala prvé tohtoročné sociálne dlhopisy v hodnote 14 miliárd eur

Emisie boli vydané v rámci nástroja SURE, ktorý je zameraný na podporu zamestnanosti a ochranu pracovných miest v EÚ počas mimoriadnych situácií.

Komisia spresnila, že emisia pozostáva z dvoch dlhopisov, jeden vo výške 10 miliárd eur so splatnosťou v júni 2028 a druhá v hodnote 4 miliardy eur so splatnosťou v novembri 2050.

Podobne ako pri vlaňajších emisiách sociálnych dlhopisov bol o  ne medzi investormi vysoký dopyt.

Eurokomisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol, že stredajšia emisia dlhopisov cez program SURE je pokračovaním vlaňajšieho pozoruhodného úspechu. „Aj táto emisia ukázala veľký záujem trhu o dlhopisy EÚ. To je skvelá správa pre Úniu ako emitenta. Dodáva nám istotu, že úspešne dokončíme emisie cez SURE a spustíme program poskytovania pôžičiek cez ozdravný plán EÚ budúcej generácie,“ uviedol Hahn v správe pre médiá.

Išlo v poradí už o štvrtú emisiu sociálnych dlhopisov v rámci programu SURE. Vďaka prvým trom vlaňajším emisiám od konca októbra do konca novembra získalo 15 členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, priame pôžičky v hodnote takmer 40 miliárd eur. V priebehu roku 2021 sa EK bude usilovať získať ďalších 35 miliárd eur vydaním dlhopisov cez nástroj SURE. (TASR)