V Bratislave podpísali zmluvu o sídle Európskeho orgánu práce

Krátka správa.

Šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Milan Krajniak (Sme rodina) a výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce (ELA – European Labour Authority) Cosmin Boiangiu podpísali v Bratislave medzinárodnú zmluvu o sídle ELA.

Podľa výkonného riaditeľa ELA zohralo MPSVR „obrovskú úlohu“ nielen pri príprave zmluvy o usídlení ELA, ale aj v boji o to, aby na Slovensku bola prvá európska agentúra. „EÚ nemá jedno hlavné mesto, má ich 27. Tým, že Európsky orgán práce je etablovaný v Bratislave, Bratislava je jedným z týchto 27 hlavných miest v EÚ,“ povedal Boiangiu.

Slovensko zabezpečí zriadenie sídla ELA v hlavnom meste. Vyplýva to zo zmluvy medzi hostiteľskou krajinou (Slovenskom) a agentúrou, ktorej znenie 25. augusta 2021 na svojom rokovaní odobrila vláda. Pred ratifikáciou ju však musia ešte odsúhlasiť aj poslanci parlamentu.

Zmluva hovorí o poskytnutí vhodného umiestnenia agentúry v Bratislave a o inej podpore ELA, ako aj o výsadách, imunitách či iných zvýhodneniach pre ELA, výkonného riaditeľa, zamestnancov agentúry a ich rodinných príslušníkov.

Vláda sa zmluvou zaväzuje aj k poskytnutiu asistenčnej služby pre zamestnancov ELA a ich rodinných príslušníkov. Zverené budú do kompetencie rezortu práce.

Zmluva hovorí aj o tom, že ELA bude v najvyššej možnej miere oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní z miestnych nákupov tovarov a služieb pre úradné využitie (ak je suma vyššia ako 70 eur). Bude oslobodený aj od všetkých ciel, zákazov a obmedzení na dovoz a vývoz výrobkov, ktoré sú určené na jeho úradné použitie vrátane publikácií.