Diskusia | COVID-19: Ako zabrániť sociálnej kríze

Prepad ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19 bude pravdepodobne hlbší, než v rokoch 2008-9. Hospodársky útlm prináša zvyšovanie nezamestnanosti, znižovanie príjmov, prepad životnej úrovne. Vlády členských krajín aj európske inštitúcie pripravili viacero opatrení, ktoré majú tlmiť dopad krízy na ekonomiku a sociálnu sféru.

Diskusia sa zameria na nasledujúce okruhy:

  • Aké opatrenia sú potrebné, aby sa minimalizoval vplyv krízy na zamestnanosť, sociálne služby a životnú úroveň?
  • Aké formy pomoci sú účinné pre udržanie zamestnanosti, ale aj pre ľudí s neštandardnými pracovnými kontraktami?
  • Ako majú byť do návrhov opatrení zapojení sociálni partneri (odbory, zamestnávatelia)?
  • Potrebuje sociálna politika a politika nezamestnanosti systémové zmeny, aby lepšie odolávali podobným krízam?

DISKUTOVAŤ BUDÚ:

  • Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Monika Uhlerová, Konfederácia odborových zväzov
  • Andrej Lasz, Asociácia priemyselných zväzov

ÚVODNÉ SLOVO:

  • Zuzana Homer, Friedrich-Ebert-Stiftung

MODERÁTOR:

  • Radovan Geist, EURACTIV Slovensko

 

Webinár organizuje EuroPolicy, o.z. a Friedrich-Ebert-Stiftung, kancelária v Bratislave v spolupráci s portálom EURACTIV Slovensko.