Akceptácia osôb inej sexuálnej orientácie

Akceptácia osôb s inou sexuálnou orientáciou rastie na Slovensku, je to aj celoeurópsky trend. Priznávanie rovnakých práv homosexuálnym párom však má u nás jednu z najnižších podpôr v celej EÚ.

Podľa Špeciálneho Eurobarometra venovaného diskriminácii si len štvrtina Slovákov myslí, že je v našej krajine rozšírená diskriminácia osôb s inou sexuálnou orientáciou. Podobne slabé  vnímanie diskriminácie je aj v ďalších dvoch krajinách, ktoré osobám rovnakého pohlavia neumožňujú žiadnu formu partnerského zväzku: v Lotyšsku a Bulharsku.

Naopak, diskrimináciu LGB osôb citlivo vnímajú ľudia vo Francúzsku, Portugalsku, či Grécku. Prvé dve pritom umožňujú osobám rovnakého pohlavia uzatvárať manželstvá, v Grécku existujú registrované partnerstvá.

Akceptácia osôb s inou sexuálnou orientáciou na Slovensku rastie, podobne ako v celej EÚ. V porovnaní s rokom 2015 si ich vie viac Slovákov predstaviť v najvyššom politickom úrade, neprekážali by im ako kolegovia, či partnerky/partneri ich dieťaťa.

Napriek tomu, ochota priznať LGB osobám rovnaké práva, ako heterosexuálnym, u nás ako v jednej z mála európskych krajín klesla – rovnaké práva podporuje menej ako tretina (31 percent) Slovákov. Klesla aj podpora pre manželstvá osôb rovnakého pohlavia (z 24 na 20 percent) a presvedčenie, že na sexuálnych vzťahoch osôb rovnakého pohlavia nie je nič zlé (z 33 na 29 percent).