Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku rastie

Reportovaná miera nedostupnej zdravotnej starostlivosti je na Slovensku nad európskym priemerom a od roku 2013 postupne rastie.

V roku 2017 reportovalo nedostupnú zdravotnú starostlivosť 4,1 percenta obyvateľov Slovenska nad 16 rokov. Najčastejším dôvodom (viac ako polovica prípadov) bola príliš dlhá doba čakania.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.