Stredná a východná Európa utečencov nevíta

Ľudí vyháňajú z domova vojny, represívne režimy, ale aj humanitárne krízy spôsobené klimatickými zmenami. Väčšina z nich končí v okolitých krajinách. Najviac utečencov sa preto nachádza v oblastiach susediacich s krízovými regiónmi – v subsaharskej Afrike, na Blízkom východe, či v Kolumbii.

V roku 2017, dva roky od vypuknutia takzvanej migračnej krízy, bolo v EÚ najviac utečencov, vrátane vnútorných utečencov, v Nemecku (takmer 1,5 milióna), vo Francúzsku, Taliansku a Švédsku (nad 300 000). Tieto krajiny, spolu s Rakúskom, patrili medzi štáty Únie, ktoré prichýlili najviac utečencov aj v pomere k ich HDP a počtu obyvateľov.

Naopak, krajiny strednej a východnej Európy medzi veľmi pohostinné nepatrili. Len v Poľsku a Bulharsku našlo útočisko viac ako 20 000 osôb. V ostatných niekoľkokrát menej.

Dáta v Lotyšsku a Estónsku skresľuje vysoký počet tzv. vnútorných utečencov (viac ako 95% z celkového počtu). Ide o ľudí, väčšinou ruskej národnosti, ktorí po osamostatnení týchto krajín nezískali štátne občianstvo.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.