V celoživotnom vzdelávaní zaostávame za európskym trendom

Celoživotné vzdelávanie je dôležitým nástrojom adaptácie na zmeny trhu práce, vyvolané napríklad novými technológiami. V krajinách ako Švédsko, Fínsko či Dánsko sa vzdeláva až štvrtina ľudí vo veku 25-64 rokov.

V piatich, vrátane Slovenska, je to menej ako 5 percent.

Podiel ľudí zúčastňujúcich sa na formálnom alebo neformálnom celoživotnom vzdelávaní v krajinách EÚ konštantne rastie. Na Slovensku však už 15 rokov stagnuje okolo 4 percent. 

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.