Vnímaná miera korupcie: Slovensko medzi najhoršími v EÚ

Index vnímanej miery korupcie (CPI), zostavovaný na základe prieskumov a hodnotení z rôznych zdrojov organizáciou Transparency International, ilustruje, do akej miery je verejný sektor v danej krajine považovaný za skorumpovaný.

Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najnižším (najhorším) skóre CPI. V období 2000-2008 sa situácia postupne zlepšovala, po niekoľkoročnom výkyve sa slovenský CPI ustálil na úrovni okolo 50 bodov.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.