Brexit pravdepodobne zmení podmienky štúdia v Spojenom kráľovstve

Ilustračný obrázok [COD Newsroom / Flickr]

Študenti z Európskej únie by mohli po brexite prísť o možnosť vládnej pôžičky v Spojenom kráľovstve. Školné by tak bolo niekoľkonásobne vyššie. Medzi mladými Európanmi je preto čoraz populárnejšie Škótsko a jeho bezplatné školstvo. 

Súčasné podmienky univerzitného štúdia pre študentov z Európskej únie vo Veľkej Británii s veľkou pravdepodobnosťou po brexite už platiť nebudú. Pre TASR to povedal Ludovic Highman, spoluautor výskumu „Brexit, obchod, migrácia a vysoké školstvo“, zaoberajúceho sa vplyvom brexitu na britskú akademickú pôdu.

„Študentom z EÚ, ktorí na univerzity nastúpia v septembri 2019, garantovala britská vláda rovnaké podmienky ako doteraz počas celého štúdia,“ povedal. Znamená to, že výška školného pre nich zostáva rovnaká a naďalej budú môcť požiadať britskú vládu o študijnú pôžičku. Či sa tieto podmienky neskôr zmenia, závisí od konečnej dohody o výstupe Británie z EÚ – ale je to pravdepodobné, dodal Highman.

Britský plán pre vzťahy s Úniou sa podobá na partnerstvo s Ukrajinou

Spojené kráľovstvo ukázalo, ako si predstavuje spoluprácu s kontinentom po brexite. Nový minister pre brexit hovorí o „inovatívnom a bezprecedentnom hospodárskom partnerstve“.

Rovnaký názor na situáciu má aj profesor ekonómie na univerzite v Birminghame John Fender. „Britské univerzity pravdepodobne budú musieť po brexite účtovať rovnaké poplatky za štúdium všetkým zahraničným študentom,“ povedal.

Koniec študentských pôžičiek?

Prišlo by tak k rozdeleniu študentov len na dve skupiny – domácich a zahraničných. Momentálne sa študenti z cudziny delia na študentov z Európskej únie a študentov mimo nej. Výška školného je rovnaká iba pre britských študentov a študentov z členských štátov. Poplatky pre študentov z krajín mimo Únie sú niekoľkonásobne vyššie a možnosť vládnej pôžičky sa na nich nevzťahuje.

Zrušenie študijných pôžičiek aj pre študentov z Únie je podľa oboch akademikov vysoko pravdepodobné. Práve táto možnosť je mnohokrát rozhodujúcim faktorom štúdia v Británii, keďže môže byť poskytnutá v plnej výške školného. Štúdium pre všetkých zahraničných študentov by tak zdraželo a museli by si ho hradiť z vlastných zdrojov.

Zmena podmienok štúdia by preto mohla mať za následok menší počet študentov z Únie na britských univerzitách, a to najmä v Anglicku, kde je školné najdrahšie. Podľa Medzinárodného študentského prieskumu označilo 36 percent potenciálnych zahraničných študentov brexit za dôvod, pre ktorý sa ich záujem o štúdium v krajine znížil.

Dobrá správa pre študentov: Komisia navrhuje dvojnásobný rozpočet pre program Erasmus

Vďaka navrhovanému navýšeniu rozpočtu pre populárny výmenný program Európskej únie by do zahraničia mohlo vycestovať ďalších 12 miliónov ľudí.

Medzi študentami je populárne Škótsko

Naopak, počet prihlášok na škótske univerzity od študentov z EÚ za posledné mesiace vzrástol. Highman priznal, že aj keď je Škótsko – pre svoje prakticky bezplatné školstvo a medzinárodnú úroveň vzdelania – už dlhodobo obľúbenou krajinou štúdia, zvýšený nárast môže byť čiastočne pripísaný aj brexitu.

„Škótsko si školstvo spravuje samo, tento sektor nespadá pod britskú vládu,“ vysvetlil Highman. Školné na škótskych univerzitách je niekoľkonásobne nižšie než vo zvyšku Británie a v plnej sume preplácané tamojšou vládou. Tá potvrdila, že rovnaké podmienky štúdia budú zachované pre všetkých študentov aj počas akademického roka 2019/20.

V súčasnosti sú medzi študentmi z Európskej únie najžiadanejšie vysoké školy v škótskych mestách Edinburgh, Glasgow a Aberdeen. Momentálne na ne prichádza väčšie množstvo študentov než na školy v Cambridgei a Oxforde. V počte študentov z Únie konkurujú aj najlepším londýnskym univerzitám.

Percentuálne najviac študentov z členských štátov študuje na univerzite v škótskom meste Aberdeen (19,2 percenta). Po nej nasledujú dve univerzity v Londýne, konkrétne London School of Economics (17,6 percenta) a Imperial College (16,2 percenta). Vyplýva to z údajov Britskej kancelárie štatistík vysokého školstva.

Výskum „Brexit, obchod, migrácia a vysoké školstvo“ sa zaoberá implementáciou brexitu a jeho vplyvom na britskú akademickú pôdu. Projekt je realizovaný pod záštitou iniciatívy „UK in a changing Europe“ (Spojené kráľovstvo v meniacej sa Európe), ktorá sa zaoberá výskumom vzťahov EÚ a Británie.