Bývalý maltský eurokomisár John Dalli neuspel so žalobou na Súdnom dvore EÚ

Bývalý eurokomisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli počas vystúpenia v sídle Európskej komisie v Bruseli 27. septembra 2010. [TASR/AP/Yves Logghe]

Všeobecný súd EÚ vo štvrtok zamietol žalobu bývalého európskeho komisára Johna Dalliho z Malty, ktorou sa domáhal náhrady škody, ktorú údajne utrpel z dôvodu núteného odchodu zo svojej funkcie.

Súd vo svojom stanovisku skonštatoval, že Dalli nepreukázal existenciu protiprávneho konania Úradu EÚ pre boj proti podvodom (OLAF) alebo Európskej komisie (EK), existenciu dostatočne priamej príčinnej súvislosti medzi napadnutým postupom a uplatňovanou škodou a ani existenciu tejto škody.

Všeobecný súd EÚ v rozsudku z 12. mája 2015 zamietol žalobu bývalého eurokomisára pre zdravotníctvo a spotrebiteľskú politiku Dalliho, v ktorej požadoval zrušenie “ústneho rozhodnutia zo 16. októbra 2012 o ukončení (jeho) funkcie s okamžitou platnosťou”. Za týmto rozhodnutím stál vtedajší šéf exekutívy EÚ José Manuel Barroso a príčinou bol tabakový korupčný škandál, do ktorého mal byť Dalli zapojený. Protikorupčný úrad EÚ uviedol, že eurokomisár vedel o korupčnej snahe okolo legislatívy o švédskom tabakovom výrobku známom ako “snus”.

Dalli chce žalovať Barrosa za nútenú rezignáciu

Spor medzi bývalým komisárom Johnom Dallim a šéfom Európskej komisie Josém Manuelom Barrosom sa vyostruje a padla aj hrozba žaloby. V kauze pokusov ovplyvniť pripravovanú legislatívu upravujúcu tabakové výrobky sa neustále vynárajú nové súvislosti.

Dalli tieto obvinenia poprel a na Súdnom dvore EÚ žiadal náhradu škody v symbolickej výške jedného eura z dôvodu nemajetkovej ujmy a predbežnú náhradu škody vo výške 1.913.396 eur z dôvodu majetkovej ujmy.

Súdny dvor však uznesením zo 14. apríla 2016 zamietol jeho odvolanie (voči rozsudku z roku 2015), na čo Dalli opätovne podal žalobu na Všeobecný súd EÚ o náhradu morálnej škody, ktorú mu podľa jeho vyjadrenia spôsobilo údajné protiprávne konanie eurokomisie a OLAF-u.

Všeobecný súd pripomenul, že vznik mimozmluvnej zodpovednosti Únie a uplatnenie nároku na náhradu utrpenej škody závisí od splnenia všetkých podmienok, a to od protiprávnosti napadnutého postupu inštitúcií, existencie škody a príčinnej súvislosti medzi týmto postupom a uplatňovanou škodou. Súd preskúmal výhrady týkajúce sa protiprávneho konania inštitúcií a následne odmietol všetkých sedem výhrad, ktoré uvádzal Dalli k protiprávnosti konania OLAF-u.

Súdna inštancia z Luxemburgu rovnako odmietla dve výhrady uvádzané Dallim v súvislosti s údajným protiprávnym konaním eurokomisie. Tie boli založené jednak na porušení zásady riadnej správy verejných vecí a povinnosti konať lojálne, nestranne, objektívne za dodržania zásady nezávislosti a jednak na porušení nezávislosti OLAF-u.