Členské štáty môžu odmietnuť zatykač vydaný v Poľsku

Spoločná akcia poľskej a nemeckej polície v poľskom meste Zgorzelec, 28. január. [EPA]

Súdny dvor Európskej únie včera rozhodol, že krajiny EÚ môžu odmietnuť vykonať európsky zatykač vydaný, ak sa obávajú, že obvinený nebude mať spravodlivý súdny proces.

Rozhodnutie vytvára právny základ pre to, aby krajiny mohli odmietnuť vykonať poľský zatykač a príkaz na vydanie. Nie je však záväzné.

V rozhodnutí sa píše, že právne úrady v krajine, ktorá dostala zatykač. Majú „pozdržať“ jeho vykonanie, ak si myslia, že existuje „reálne riziko porušenia… základných“ ľudských práv.

Rozhodnutie o spravodlivosti súdneho systému v iných krajinách však má vykonávať každý členský štát na individuálnom základe, pre každý prípad samostatne.

Prípad posunul pred Súdny dvor EÚ Najvyšší súd Írska po tom, ako Poľsko vydalo európsky zatýkací rozkaz na svojho občana, žijúceho v Írsku, obvineného z pašovania drog.

Súdny dvor EÚ nakoniec umožnil írskej vláde odmietnuť európsky zatykač v prípade, ak má “objektívne, spoľahlivé, špecifické a riadne aktualizované“ dôkazy o „reálnom“ riziku, že obvinený bude mať porušené právo na spravodlivý súd, kvôli „nedostatkom v poľskom súdnom systéme“.

Stav poľského súdnictva je už dlhší čas jablkom sporu medzi Bruselom a Varšavou. Poľská vláda strany PiS už krátko po nástupe spustila reformu, ktorá podľa kritikov obmedzuje nezávislosť súdnej moci.

Komisia začala proti Poľsku v decembri minulého roka procedúru podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy. Konštatuje, že poľská reforma súdnictva je systematickou hrozbou pre právny štát. Sankciou by mohla byť aj strata hlasovacích práv Poľska.