Dobrá správa pre študentov: Komisia navrhuje dvojnásobný rozpočet pre program Erasmus

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Vďaka navrhovanému navýšeniu rozpočtu pre populárny výmenný program Európskej únie by do zahraničia mohlo vycestovať ďalších 12 miliónov ľudí.

Európska komisia v stredu navrhla, aby v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2020 bol zdvojnásobený objem finančných prostriedkov vyčlenených na študentský výmenný program Erasmus. Znamená to alokácie vo výške 30 miliárd eur. V súčasnom sedemročnom období má program k dispozícii 14, 7 miliardy eur.

Exekutíva EÚ pripomenula, že vďaka programu Erasmus, ktorý je vnímaný ako podstata Európy bez hraníc, môžu už teraz milióny mladých Európanov študovať, odborne sa vzdelávať alebo učiť sa v zahraničí.  Študentom ponúka šancu získať nové skúsenosti, zvýšiť si povedomie o Európe a zlepšiť svoje možnosti na pracovnom trhu.

„Za posledných 30 rokov sa tento program stal jedným z najdôležitejších programov, pretože nám všetkým ukazuje, o čom je vlastne integrácia. Erasmus je podstatou Európy bez hraníc,“ uviedol podpredseda Komisie pre pracovná miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.

Kým v rozpočtovom období bola vyčlenená finančná podpora pre 4 milióny študentov, po roku 2020 by sa vďaka dodatočným financiám do zahraničia mohlo dostať až 12 miliónov mladých Európanov. Od roku 1987 Únia poskytla pomoc viac ako 9 miliónom študentov, učňov a dobrovoľníkov.

Komisia vyjadrila nádej, že s dvojnásobným objemom financií bude tento program ešte účinnejší pri podpore politických cieľov, akým je vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, posilnenie postavenia mladých ľudí a podpora európskej identity prostredníctvom politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry.

Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics ocenil, že sa Komisia odvážila na zdvojnásobenie rozpočtu na program Erasmus. „Je to zďaleka najväčší nárast rozpočtu EÚ, ktorý sme kedy predložili v súvislosti s niektorým programom,“ uviedol a vyzval členské štáty a Európsky parlament, aby tento rozpočtový návrh podporili.

Španielsky dôchodca ide na výmenný pobyt cez Erasmus

Jedným z vysokoškolských študentov, ktorí sa zapoja do výmenného programu Erazmus, je aj osemdesiatročný Španiel, Miguel Castillo. V rámci svojho univerzitného štúdia vycestuje budúci týždeň do talianskeho mesta Verona.

Z 30 miliardovej sumy pre Erasmus chce EK vyčleniť 25,9 miliárd eur na vzdelávanie a odbornú prípravu, 3,1 miliardy eur na mládež a 550 miliónov eur na šport. Program sa tiež zameriava na riešenie problémov ako doping, násilie a rasizmus.

Cieľom vyššieho rozpočtu je zvýšiť počet prijímateľov, pričom viac príležitostí by mali dostať aj mladí zo sociálne znevýhodnených prostredí.

Komisia má tiež ambíciu budovať užšie vzťahy so zvyškom sveta, zamerať sa na podporu výhľadovo orientovaných oblastí štúdia, akými sú energia z obnoviteľných zdrojov, zmeny klímy, environmentálne inžinierstvo, umelá inteligencia, dizajn a podporiť európsku identitu skúsenosťami s cestovaním po krajinách Únie.