EÚ tlačí na Ukrajinu, aby kriminalizovala pašovanie tabaku

Takmer 10 percent pašovaných cigariet pochádza z Ukrajiny. [EPA-EFE/Marcus Brandt]

Európska únia požaduje, aby Kyjev pritvrdil pri probléme pašovania tabaku a kriminalizoval ho v súlade so záväzkami v dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, informuje EURACTIV.com

Ukrajina je krajinou, cez ktorú sa do EÚ stále dostáva významné množstvá pašovaných cigariet. Časť z nich má pôvod v Číne alebo v Spojených arabských emirátoch. Pašovanie tovaru cez vonkajšiu hranicu EÚ priamo poškodzuje európsky rozpočet cez colné úniky. Ukrajuje aj z rozpočtových príjmoch členských štátov cez nikdy nevybrané spotrebné dane.

Posun k lepšiemu si Únia sľubuje od oficiálneho kriminalizovania pašeráctva na Ukrajine. Pod pašeráctvom sa myslí nezákonný dovoz cigariet na územie EÚ bez zaplatenia cla, daní a splnenia ďalších povinností.

Na 21. summite medzi EÚ a Ukrajinou, ktorý sa konal 8. júla 2019 v Kyjeve, sa obe strany dohodli, že je treba „znovu kriminalizovať nezákonné obohacovanie a taktiež zabezpečiť potrebnú nezávislosť a efektívne fungovanie všetkých protikorupčných inštitúcií.“

Tému pašovania tabakových výrobkov a jej kriminalizáciu otvárala EÚ s Ukrajinou na viacerých fórach. Bola jedným z hlavných rokovacích bodov na stretnutí podvýboru EÚ a Ukrajiny pre colnú úniu (11. júla 2019). Objavila sa aj na zasadnutí pracovnej skupiny pre colnú úniu (10. septembra 2019).

Podľa informácií EURACTIV.com z júlových rokovaní vyplynul plán ukrajinskej strany prijať návrh zákona (č. 8543), ktorý pašeráctvo kriminalizuje, do konca novembra 2019. Ukrajina má EÚ informovať o vývoji v tejto oblasti.

Spolupráca s Ukrajinou v boji proti pašovaniu tabaku spadá pod rámec dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (tzv. asociačnej dohody). „Obsahuje ustanovenia o boji proti podvodom a protokol o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach. V tejto súvislosti Komisia podporuje približovanie ukrajinských sadzieb spotrebných daní na úroveň, ktorá je uplatňovaná v EÚ a kriminalizáciu pašovania tabaku,“ cituje zamestnanca európskych inštitúcií EURACTIV.com.

Ukrajina má od júna 2017 s EÚ bezvízový režim.

Trestná zodpovednosť

Chorvátsky europoslanec z frakcie EPP Tomislav Sokol hovorí, že EÚ kvôli pašovaniu cigariet stráca približne 10 miliárd eur z daňových príjmov. Podľa Sokola v súčasnosti na Ukrajine neexistuje žiadny legislatívny rámec proti pašovaniu keďže pašovanie pravých, resp. originálnych cigariet, podlieha skôr administratívnej ako trestnej zodpovednosti.

„Zmeniť by to mohol návrh zákona. Ten už nejaký čas „sedí“ v parlamente a je potrebné o ňom hlasovať. Zákon by zaviedol trestnú zodpovednosť za pašovanie tovaru presahujúceho hodnotu 11 000 libier (GBP) a zároveň udeľuje polícii určité právomoci pri prípadoch pašeráctva,“ povedal europoslanec pre EURACTIV.com.

„Takmer 10 percent (pašovaných) cigariet pochádza z Ukrajiny, čo z nej robí zdrojovú krajinu číslo jedna. Na základe Zelenského vyjadrení (ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, pozn. red) sa však zdá, že je ochota tento pretrvávajúci problém riešiť. Teraz už len zostáva premeniť tieto slová na konkrétne politické opatrenia,“ doplnil Sokol.

Špecifickou kategóriou sú falšované cigarety, ktoré sa tiež pašujú, a ktorých podiel aj na slovenskom trhu stúpa. Ide o neoriginálne cigarety vyrobené nelegálne, mimo tradičný reťazec. Vypuklý problém je to najmä na východnom Slovensku, kde je podľa odhadov Združenia pre značkové výrobky nelegálnou takmer každá tretia škatuľka.

Situácia na slovensko-ukrajinskej hranici

Slovenskí colníci pri zadržaní nerozlišujú, či ide o falzifikáty alebo originálne výrobky. Smerodajné je, či majú alebo nemajú slovenskú kontrolnú známku. Počet prípadov zaistenia cigariet a tabaku bez ochrannej známky v roku 2018 na slovensko-ukrajinskej hranici medziročne stúpol. Množstvo zadržaných cigariet stúplo dokonca výrazne.

Štatistické údaje o počtoch prípadov zaistených cigariet a tabaku na hranici s Ukrajinou. Zdroj: CÚ Michalovce

 

Štatistické údaje o počtoch a množstve zaistených cigariet na vonkajšej hranici s Ukrajinou. Zdroj: CÚ Michalovce

 

„V roku 2018 Colný úrad Michalovce zlikvidoval celkom 4 329 652 kusov cigariet, pri ktorých finančný únik predstavoval 326 095,16 eur a tabakovú surovinu v množstve 1, 185366 tony, pri ktorej finančný únik predstavuje 52 913,80 eur,“ uviedla pre EURACTIV regionálna hovorkyňa colného úradu v Michalovciach Klára Baloghová.

Ide len o prípady zaistení pri prechode východnou hranicou, nie sú v ňom započítané prípady, počas ktorých boli odhalené viaceré nelegálne výrobne tabakových výrobkov, pričom niektoré z nich mali súvis s ukrajinskými občanmi.