Eurokomisia a OECD zverejnili odporúčania na integráciu migrantov

Úsilie o integráciu by malo začať hneď po ich príchode. [Flickr]

Európska komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v stredu (18. apríla) zverejnili správu, v ktorej identifikujú hlavné výzvy súvisiace s integráciou migrantov a stanovujú konkrétne politické odporúčania na riešenie tejto otázky.

Správa sa opiera o osvedčené postupy z veľkých európskych miest ako Amsterdam, Atény, Barcelona, Berlín, Glasgow, Göteborg, Paríž, Rím či Viedeň. Prezentuje dvanásť kľúčových bodov, ktorými by sa mali inšpirovať miestni, regionálni a celoštátni tvorcovia politík pri navrhovaní a realizácii miestnych integračných programov.

Rozvojová pomoc ako riešenie migrácie? Migranti svojim krajinám posielajú viac

V roku 2016 predstavovala rozvojová pomoc 120 miliárd eur. Migranti z rozvojových krajín za to isté obdobie poslali domov štyrikrát toľko.

Praktická pomoc miestnym orgánom

Odporúčania Komisie a OECD sa zameriavajú na rôzne oblasti, ako sú zdravotníctvo, zamestnanosť, bývanie či vzdelávanie. Všímajú si pritom rôzne aspekty danej problematiky, od lepšieho zosúlaďovania zručností migrantov s potrebami miestnych trhov práce až po budovanie spoločných areálov na združovanie a zbližovanie komunít

Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos v tejto súvislosti pripomenul prílev utečencov do Európy z rokov 2015 a 2016 a úsilie Únie o zníženie nelegálnej migrácie. Podľa neho teraz nastal čas presunúť pozornosť smerom k účinnej integrácii migrantov s právom na pobyt v Únii.

„Je v záujme všetkých, aby sa tým, ktorí majú právo zostať, dostala podpora pri integrácii. To prispeje nielen k sociálnej súdržnosti, ale aj k hospodárskej konkurencieschopnosti,“ uviedol komisár.

Cieľom vydanej príručky je praktická pomoc miestnym orgánom a uľahčiť im úspešnú integráciu cudzincov aj s podporou z fondov Európskej únie.

Začať hneď po príchode

Podľa zástupkyne generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemiovej migrantov by sa malo úsilie o integráciu začať hneď po ich príchode.

„Miestni predstavitelia vedia, kde sú najlepšie príležitosti pre prisťahovalcov a ako migranti môžu prispieť k životu spoločnosti, či už vyplnením medzier na trhu práce alebo spestrením kultúry, ktorá je prínosom pre všetkých obyvateľov,“ upozornila Kiviniemiová.

Ak sa majú migranti úspešne integrovať, vlády členských štátov musia podľa nej spolupracovať s miestnymi predstaviteľmi už odo dňa ich príchodu.

Riaditeľka medzinárodnej asociácie pre utečencov: Kľúčovým problémom azylovej politiky je nedostatok súladu so zákonom

Podľa CATHERINE WOOLLARDOVEJ by krajiny, ktoré s migrantami nemajú skúsenosti, mali pri prijímaní utečencov využiť prax z integrácie vlastných menšín.

Predstavená správa analyzuje situáciu migrantov v krajinách OECD. Skúma, kde sa usadili, aká účinná bola snaha o ich integráciu a akým prekážkam museli čeliť, napríklad v prístupe na miestne trhy práce.

Takisto navrhuje riešenia na boj proti fragmentácii vnútroštátnych integračných politík a podporu lepšej koordinácie na všetkých úrovniach – vnútroštátnej, regionálnej i miestnej.

Správa zdôrazňuje potrebu posilniť monitorovaciu činnosť a upozorňuje, že to sa dá najlepšie dosiahnuť zapojením mimovládnych organizácií, obchodných partnerov a samotných migrantov.