Eurokomisia spustila právne konanie voči Poľsku a Maďarsku pre diskrimináciu sexuálnych menšín

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen a maďarský premiér Viktor Orbán. [EPA-EFE/Olivier Hoslet]

V prípade Maďarska je dôvodom nový zákon, ktorý zakazuje informovať o homosexuálnej orientácii. Poľsko čelí konaniu pre zóny „bez LGBTI ideológie“ vyhlásené vo viacerých mestách.

Európska komisia spustila vo štvrtok právne konanie voči Maďarsku a Poľsku v reakcii na opatrenia tamojších konzervatívnych vlád, ktoré exekutíva EÚ považuje za diskrimináciu občanov z komunity LGBTI.

Eurokomisia pristúpila k tomuto kroku, pretože obe krajiny porušili legislatívu Európskej únie. Cieľom je prinútiť predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, aby pozmenil zákon, ktorý Európska komisia považuje pre komunitu LGBTI za homofóbny a diskriminačný.

„Európa nikdy nedovolí, aby boli časti našej spoločnosti stigmatizované: či už pre to, koho milujú, pre svoj vek, pre etnickú príslušnosť, pre politické názory alebo pre náboženské presvedčenie,“ uviedla v oficiálnom vyhlásení šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Šesť dôvodov

Oznámenie o zaslaní formálnej výzvy Maďarsku a Poľsku je súčasťou širšieho štvrtkového balíčka právnych postupov Európskej komisie voči krajinám, ktoré porušili európsku legislatívu. Je to prvý krok v rámci právneho konania. Budapešť aj Varšava majú k dispozícii dva mesiace, aby odpovedali na obavy Bruselu. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť, že im pošle odôvodnené stanovisko, a v ďalšom kroku ich postúpi Súdnemu dvoru Európskej únie, čo môže viesť až k finančným sankciám.

Komisia spresnila, že v prípade Maďarska ide o zákon prijatý 23. júna, ktorý zakazuje alebo obmedzuje prístup k obsahom propagujúcim takzvanú „odchýlku od vlastnej identity zodpovedajúcu pohlaviu pri narodení, zmene pohlavia alebo homosexualite“ pre jednotlivcov mladších ako 18 rokov, a tiež o zrieknutie sa  zodpovednosti za detskú knihu s obsahom LGBTIQ.

Eurokomisia spresnila, že sporný maďarský zákon porušuje niekoľko pravidiel EÚ.

Po prvé, bola porušená smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, pokiaľ ide o normy pre audiovizuálny obsah a bezplatné poskytovanie cezhraničných audiovizuálnych mediálnych služieb, keďže Maďarsko zaviedlo neopodstatnené obmedzenia, ktoré diskriminujú ľudí na základe ich sexuálnej orientácie a sú navyše neprimerané.

Komisia vyzvala Maďarsko, aby pozmenilo zákon diskriminujúci LGBTI komunitu

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen zákon zameraný proti komunite LGBTI označila za hanebný. Maďarsko upozornila, že ak ho nezmení, budú krajine hroziť právne následky. 

Po druhé, niektoré napadnuté ustanovenia porušujú smernicu o elektronickom obchode – zákon zakazuje poskytovanie služieb s obsahmi odlišnej sexuálnej orientácie maloletým, aj keď tieto služby pochádzajú z iných členských štátov EÚ.

Do tretice Maďarsko nedokázalo odôvodniť obmedzenie cezhraničných služieb informačných spoločností.

Po štvrté, Maďarsko napriek povinnosti zakotvenej v smernici o transparentnosti jednotného trhu vopred neoznámilo niektoré sporné ustanovenia.

Po piate, Komisia sa domnieva, že Maďarsko porušilo zásady zmluvy týkajúce sa slobody poskytovania služieb a voľného pohybu tovaru tým, že nepreukázalo, že obmedzenia sú riadne odôvodnené, nediskriminačné, a primerané.

Po šieste, bolo porušené aj právo na ochranu údajov stanovené v GDPR, a nakoniec sa Komisia domnieva, že v otázkach spadajúcich do oblasti uplatňovania práva Európskej únie porušujú ustanovenia nového maďarského zákona ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu a informácií, právo na rešpektovanie súkromného života, ako aj právo na nediskrimináciu, tak ako sú uvedené v Charty základných práv EÚ, a  porušujú aj hodnoty stanovené v článku 2 Zmluvy o EÚ.

Eurokomisia píše poľským krajom kvôli homofóbnej rétorike. Môže im zastaviť eurofondy

Európska komisia poľským krajom pripomína, že ako riadiace orgány pre eurofondy sú právne povinné garantovať princíp nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Pokiaľ ide o Poľsko, eurokomisia sa domnieva, že poľské orgány nedokázali úplne a primerane odpovedať na jej vyšetrovanie týkajúce sa povahy a dopadu uznesení takzvaných „zón bez ideológie LGBTI“ prijatých desiatkami poľských regiónov, miest a obcí.