Eurokomisia varuje Česko: Zabráňte stretu záujmov, inak zastavíme dotácie

Podľa auditu je český premiér Andrej Babiš aj naďalej v spore záujmov. [TASR-AP Photo/Petr David Josek]

Českej vláde prišiel šesťstranový list, v ktorom Komisia hrozí pozastavením platieb. Dôvodom sporu je audit týkajúci sa možného stretu záujmov českého premiéra Andreja Babiša.

Európska komisia varovala Česko, že môže zastaviť vyplácanie dotácií, ak nezlepší kontrolu stretu záujmov a poskytovanie dotácií firmám vo zvereneckých fondoch. Informoval o tom portál iROZHLAS.cz s odvolaním sa na list Európskej komisie, ktorý má k dispozícii.

Podľa portálu z Bruselu prišiel 6-stránkový list s označením varovanie. Komisia tvrdí, že Česko nedostatočne kontroluje stret záujmov, a preto požaduje od českých úradov sprísnenie opatrení v tejto oblasti. Ak sa to nestane, EK môže prerušiť tok peňazí z európskych fondov.

Babiša pred kritickou rezolúciou neochránili ani súkromné správy, ktoré Agrofert posielal europoslancom

Koncern v Babišovom zvereneckom fonde priamo oslovoval europoslancov na Twitteri a žiadal, aby odmietli rezolúciu kritickú k jeho konfliktu záujmov. Napriek tomu prešla. Proti boli aj slovenskí europoslanci, no len tí zvolení za Smer a ĽSNS.

„Žiadame české úrady, aby podali správu o realizácii preventívnych a nápravných opatrení na zlepšenie fungovania riadiaceho a kontrolného systému,“ napísal v liste generálny riaditeľ Komisie zodpovedný za regionálnu a mestskú politiku Marc Lemaitre a šéf Generálneho riaditeľstva Komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie Joost Korte.

Vysokí predstavitelia EK varujú pred takzvaným „možným čiastočným prerušením platobnej lehoty“. V liste sa ďalej píše, že ak by česká strana neprijala požadované opatrenia, „Komisia môže prerušiť lehotu v prípade akýchkoľvek budúcich priebežných platieb požadovaných v rámci dotačných programov“.

Inak povedané, Brusel by mohol na istý čas zastaviť preplácanie projektov českých firiem, ktoré už boli financované z českej štátnej kasy, z európskych fondov. A to dovtedy, kým české úrady dostatočne nezareagujú na námietky Európskej komisie.

Česko môže na obnovu získať sedem miliárd, problémom môže byť Babišov stret záujmov

Česká republika musí pre prístup k mimoriadnemu fondu EÚ na oživenie ekonomiky prijať do polovice roka 2022 konkrétne opatrenia. Dôvodom je kauza okolo konfliktu záujmov Andreja Babiša. O peniaze by inak mohla prísť.

List bol adresovaný predstaviteľom českého ministerstva priemyslu a obchodu, ministerstva financií a ministerstva pre miestny rozvoj.

Dôvodom sporov medzi Prahou a Bruselom, ktorý trvá už niekoľko mesiacov, je audit týkajúci sa možného stretu záujmov českého premiéra Andreja Babiša. Ten sa v Česku zrealizoval na začiatku roka 2019 a približne 1 rok potom audítori vyšetrovanie ukončili s jasným výsledkom, že Babiš porušuje český zákon o strete záujmov, a Agrofert, ktorý premiér vložil do zvereneckých fondov, čerpal dotácie neoprávnene.

Komisia teraz od Česka požaduje, aby ministerstvá, ktoré majú na starosti rozdeľovanie európskych peňazí, viedli zoznamy verejných funkcionárov a firiem, ktoré vlastnia alebo ovládajú. Takisto chce, aby všetky rezorty zaviedli metodiku, podľa ktorej majú pri posudzovaní stretu záujmov venovať zvláštnu pozornosť firmám vloženým do zvereneckých fondov.

Česko má tiež v prípade všetkých operačných programov identifikovať všetkých príjemcov zo zvereneckých fondov, ktorí čerpali dotácie po 1. septembri 2017, odkedy v Česku platí zákon o strete záujmov. Ich zoznam potom majú poslať do Bruselu.

Nakoniec má ministerstvo financií, respektíve orgán auditu, ktorý v rámci neho funguje, predložiť Európskej komisii správu o tom, či sa situácia zlepšila. „Žiadame od auditného orgánu, aby potvrdil, že sa prijali vhodné opatrenia na zlepšenie riadiacich a kontrolných systémov, pokiaľ ide o overovanie konfliktu záujmov, a podal správu Komisii,“ uvádza sa v liste.