Európski audítori: Členské štáty slabo podporujú Frontex, hoci očakávania majú veľké

Centrála Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž vo Varšave. [EPA-EFE/Jakub Kaminski]

Členské štáty agentúru ešte stále pri riadení vonkajších hraníc EÚ nepodporujú dostatočne. Zlá je výmena informácií, ich množstvo aj kvalita. Nový mandát Frontexu preto možno nenaplní ani dvojnásobne väčší rozpočet.

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) dostáva pri riadení vonkajších hraníc EÚ málo účinnú podporu zo strany členských štátov Únie a krajín pridružených k schengenskému priestoru. Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok (8. júna) zverejnil Európsky dvor audítorov (EDA).

Audítori upozornili, že podpora agentúry Frontex nie je primeraná na boj proti nelegálnej migrácii a cezhraničnej trestnej činnosti. Okrem záveru, že agentúra v plnej miere neplní mandát, ktorý dostala v roku 2016, EDA spochybnil jej schopnosť účinne vykonávať novú operačnú úlohu, ktorou bola poverená.

Slabá podpora

Agentúra Frontex bola vytvorená v roku 2004 s cieľom spolu s vnútroštátnymi orgánmi riešiť obavy týkajúce sa ochrany hraníc EÚ – terorizmus, obchodovanie s ľuďmi či prevádzačstvo.

Mandát agentúry sa postupne rozširoval, rovnako ako jej rozpočet – z 19 miliónov eur v roku 2006 na vlaňajších 460 miliónov. Audítori však zistili, že členské štáty agentúru ešte stále nepodporujú dostatočne pri riadení vonkajších hraníc EÚ.

Investigatívci: Frontex toleruje tvrdé zaobchádzanie s migrantami

Podľa investigatívneho dokumentu nemeckých a britských médií a nemeckej neziskovej organizácie využíva pohraničná stráž niektorých štátov, ale aj európskej agentúry, slzný plyn, štvané psy, ale aj sedatíva na to, aby pacifikovali, či deportovali migrantov. Majú byť medzi nimi aj maloletí.

„Úlohy agentúry Frontex sú nevyhnutné pre boj proti cezhraničnej trestne činnosti a nelegálnemu prisťahovalectvu. Frontex však v súčasnosti túto povinnosť neplní účinne, čo je znepokojujúce v čase, keď sú agentúre prideľované ďalšie úlohy,“ upozornil Leo Brincat, člen EDA zodpovedný za túto správu.

V roku 2016 dostala agentúra mandát na podporu členských štátov v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti. Audítori však zistili nedostatky a nezrovnalosti v rámci výmeny informácií, čo brzdí schopnosť agentúry a členských štátov monitorovať vonkajšie hranice a v prípade potreby reagovať.

Okrem toho analýza rizík a činnosti posudzovania zraniteľnosti nie sú vždy podložené úplnými a kvalitnými údajmi. A ani spoločné operácie v rámci cezhraničnej trestnej činnosti nie sú dostatočne rozvinuté v každodenných činnostiach agentúry.

Nový mandát, staré ciele

Audítori skritizovali absenciu správ o efektívnosti a nákladoch Frontexu. Agentúra len zriedka analyzuje svoju výkonnosť alebo vplyv svojich činností a neposkytuje údaje o skutočných nákladoch na svoje spoločné operácie.

Podľa správy EDA bolo posledné externé hodnotenie agentúry Frontex zverejnené v júli 2015, pričom nariadenie schválené v roku 2019, ktorým sa riadia činnosti agentúry, nebolo založené na predchádzajúcom posúdení. Zásadne však zmenilo činnosť Frontexu – jeho úloha sa pretransformovala z podpornej a koordinačnej funkcie na úlohu operačnej služby.

Frontex začal s prvou operáciou mimo hraníc Európskej únie

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž začala v spolupráci s albánskymi orgánmi historicky prvú spoločnú operáciu na území krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ.

Na plnenie nového mandátu bude mať agentúra do roku 2027 k dispozícii desať tisíc operačných pracovníkov, hoci zatiaľ nie je jasné, či budú schopní fungovať podľa plánu.

Rozpočet Frontexu sa má zdvojnásobiť na približne 900 miliónov eur ročne, pričom táto suma bola stanovená bez preskúmania potrieb agentúry na plnenie jej nového mandátu a bez posúdenia jej vplyvu na členské štáty.

EDA v závere skonštatovala, že na základe uvedených zistení, ako aj skutočnosti, že agentúra Frontex sa neprispôsobila požiadavkám mandátu z roku 2016, nie je táto inštitúcia ešte pripravená účinne vykonávať svoj mandát z roku 2019.