Európski lekári neodporúčajú nové produkty ako pomôcku k životu bez fajčenia

Tabak. Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Nové tabakové a nikotínové produkty sú „škodlivé“ a tak k nim treba pristupovať, konštatuje európske združenie lekárskych asociácií.

„Nové výrobky obsahujú tabak a/alebo nikotín a sú preto návykové a škodlivé pre zdravie. Neodporúčame ich ako prostriedok ako pomôcť fajčiarom prestať,“ hovorí prezident Stáleho výboru európskych lekárov (CPME) Frank Ulrich Montgomery.

Organizácia združuje národné asociácie lekárov z členských krajín, zo Slovenska je členom CPME Slovenská komora lekárov.

V novembri 2019 prijala Rada CPME aktualizovanú pozíciu organizácie k novým tabakovým a nikotínovým výrobkom. Nejde o výskumný štúdiu ale o stanovisko odvolávajúce sa na iné autority a štúdie z tejto oblasti. Európski lekári v ňom vyjadrujú znepokojenie nad ich zdravotnými rizikami a vyzýva regulátorov, aby túto škodlivosť zohľadnili.

O aké produkty ide?

Tvrdšia regulácia klasických horiacich cigariet, ich zdravotné riziká presmerovali časť spotrebiteľov k novým produktom, ktoré sa v posledných rokoch objavili na trhu a ktorých spotreba stúpa. Existujú dve najrozšírenejšie skupiny nových produktov. Ide predovšetkým o tzv. elektronické cigarety a zahrievaný tabak.

E-cigarety fungujú na princípe tekutiny obsahujúcej nikotín. Tá sa v elektronickej cigarete mení na vodnú paru, ktorú človek vdychuje.

Druhou skupinou sú produkty tzv. zahrievaného tabaku, v ktorých nedochádza k horeniu ako pri tradičných cigaretách. Zahrievanie tabaku ale produkuje paru, ktorá rovnako obsahuje nikotín. Oba druhy produktov sú k dispozícii aj s rôznymi príchuťami, ktoré sú pri tradičných cigaretách v EÚ z väčšej časti zakázané.

Tabaková smernica pri zákaze príchutí nediskriminovala, rozhodol súd

Tabaková smernica z roku 2014 sa znova ubránila na európskom súde. Predmetom sporu bol aj otázka, či prechodné obdobie pre mentolové cigarety nebolo porušením princípu rovnakého zaobchádzania. 

Hoci existuje konsenzus o tom, že fajčenie je pre človeka extrémne škodlivé a malo by sa verejnými politikami potláčať, nové produkty sú zatiaľ predmetom polemiky. Tabakový priemysel tvrdí, že by mali byť zohľadnené ako prostriedok na znižovanie počtu tradičných fajčiarov.

CPME tvrdí, že dôkazy, ktoré by potvrdili tento efekt, sú zatiaľ obmedzené. Spomína Eurobarometer z roku 2015, kde 45 % fajčiarov uviedlo, že ich spotreba klasického tabaku po tom, čo začali používať e-cigarety neklesla. Pre 68 % opýtaných to pritom bol dôvod, prečo e-cigaretami začať.

Lekári by podľa stanoviska CPME mali sledovať nezávislý výskum v tejto oblasti, informovať svojich pacientov, ako aj všetkých občanov o zdravotných rizikách spojených s novými produktami a neodporúčať ich ako spôsob, ako prestať fajčiť klasické cigarety alebo ich obmedziť.

Hoci je marketing týchto produktov postavený na tvrdení o menej škodlivej alternatíve, výrobcovia sa zhodujú s lekármi v tom, že nie sú bez rizika. Nikotín je sám o sebe pre ľudské telo toxický.

„Množstvo a koncentrácia toxických látok vdychovaných pri elektronických cigaretách je v priemere nižšia než pri tradičnom cigaretovom dyne. Veľmi to závisí od modelu a značky, pričom pri niektorých prípadoch môžu byť škodlivejšie ako tabakový dym,“ píše CPME.

Organizácia dodáva, že najmä o dlhodobých účinkoch na zdravie či úmrtnosť, toho veľa nevieme a budú potrebné ďalšie štúdie.

Odporúčania regulátorom

Európska legislatíva dnes reguluje minimálne štandardy kvality pri elektronických cigaretách, najmä objem a koncentráciu tekutých náplní. Obaly musia obsahovať zdravotné varovania. Členské štáty sú povinné monitorovať vývoj na svojich národných trhoch s novými produktami, najmä to, aký vplyv majú na zvyky spotrebiteľov.

Európska komisia by mala v roku 2021 predložiť správu o tom, ako sa európska tabaková smernica uplatňuje v praxi. Na základe jej záverov sa rozhodne, či sú potrebné ďalšie regulácie alebo harmonizácia.

Eurokomisár: Nová Európska komisia navrhne sprísnenie regulácie tabaku

Urobí tak na základe vyhodnotenia, ako v praxi funguje platná tabaková smernica, povedal eurokomisár pre zdravie Vytenis Andriukaitis pre EURACTIV.com.

Európske pravidlá o zdaňovaní určujú štruktúru a sadzby dane pre tabakové výrobky. Elektronických cigariet, ani produktov zahrievaného tabaku sa netýkajú. Výsledkom je, že členské krajiny k tomu pristupujú rozlične.

CEPM odporúča nie len stanovenie minimálnych sadzieb dane v EÚ aj pre tieto produkty, ale aj to, aby daňové politiky zabezpečili, že ceny nových tabakových a nikotínových produktov sa udržiavajú na rovnakej úrovni ako cena tradičných cigariet.

Lekári by radi videli obmedzenie marketingu a zákaz používania nových produktov všade tam, kde je zakázané tradičné fajčenie.

S ohľadom na mladých ľudí odporúčajú tiež zákaz príchutí, ktoré zvyšujú atraktivitu nových produktov. „Dizajn produktu, príchute, marketing, vnímanie bezpečnosti a prijateľnosti zvýšili atraktivitu nových produktov najmä u mladých ľudí, ktorí zvyknú podľahnúť sociálnym vplyvom okolia v užívaní tabakových a nikotínových produktov,“ konštatuje CPMR.

Mozog mladých ľudí je zvlášť náchylný vytvoriť si závislosť, upozorňujú lekári. S odvolaním sa na Svetovú zdravotnícku organizáciu dodávajú, že sú „množiace sa dôkazy o tom, že nové produkty môžu slúžiť ako brána k tradičným cigaretám“.