Európsky zatykač by mal v Británii platiť až do brexitu

Ilustračný obrázok [pixabay]

Proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie nie je podľa názoru generálneho advokáta európskeho súdu prekážkou pre vykonávanie európskeho zatykača až do momentu jeho zavŕšenia. 

Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie v utorok (8. augusta) upozornil, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie by nemalo mať vplyv na skoršie rozhodnutie britských orgánov vydať európsky zatykač, ktorý bol uplatnený v inom členskom štáte Únie.

Namietka o brexite

Spojené kráľovstvo v roku 2016 (v januári a v máji) vydalo dva európske zatykače na účely trestného stíhania R.O. za trestné činy vraždy, podpaľačstva a znásilnenia. Obvinený R.O., ktorý bol na základe týchto zatykačov zatknutý v Írsku a bol vo väzbe od 3. februára 2016, podal námietku proti svojmu odovzdaniu do Spojeného kráľovstva, a to aj na základe toho, že vznikajú otázky súvisiace s brexitom.

Vrchný súd v Írsku zamietol námietku obvineného vo všetkých jej bodoch, okrem otázky dôsledkov brexitu.

V tejto súvislosti sa írska strana obrátila na Súdny dvor EÚ. Adresovala mu otázku, či treba odmietnuť odovzdanie osoby, na ktorú bol vydaný európsky zatykač, do Spojeného kráľovstva – vzhľadom na oznámenie Británie o úmysle vystúpiť z Únie a vzhľadom na neistotu, ktoré záväzky budú platiť po brexite.

Vzájomná dôvera

Generálny advokát Maciej Szpunar v utorok súdnej inštancii v Luxemburgu navrhol, aby Súdny dvor rozhodol, že systém európskeho zatykača by sa mal uplatňovať dovtedy, kým je Spojené kráľovstvo členským štátom Únie.

Členské štáty môžu odmietnuť zatykač vydaný v Poľsku

Súdny dvor Európskej únie včera rozhodol, že krajiny EÚ môžu odmietnuť vykonať európsky zatykač ak sa obávajú, že obvinený nebude mať v krajine, ktorá ho vydala, spravodlivý súdny proces.

Szpunar zdôraznil, že zásada vzájomného uznávania, ktorá je založená na vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi, znamená, že pravidlom je vykonať európsky zatykač, a odmietnutie vykonať ho predstavuje výnimku, ktorú treba vykladať striktne.

Generálny advokát poznamenal, že v tomto prípade nie je prítomný žiadny z povinných alebo nepovinných dôvodov pre nevykonanie zatykača. Poukázal na skutočnosť, že aj írsky súd dospel k záveru, že s výnimkou dôsledkov brexitu neexistujú dôvody nevydania obvineného R.O. do Spojeného kráľovstva.

Brexit nie je prekážkou

Advokát spresnil, že kým je nejaký štát členom Európskej únie, uplatňuje sa právo Únie, vrátane ustanovení Rámcového rozhodnutia o európskom zatykači a povinnosti odovzdania. Okrem toho Spojené kráľovstvo bude aj naďalej podliehať pravidlám vnútroštátneho a medzinárodného práva, ktoré ukladajú Spojenému kráľovstvu povinnosti v kontexte vydávania.

Nakoniec generálny advokát dospel k záveru, že skutočnosť, že Súdny dvor EÚ po 29. marci 2019 nebude mať príslušnú právomoc na území Spojeného kráľovstva, nie je prekážkou odovzdania R.O. do tejto krajiny.

Súdny dvor EÚ nie je viazaný návrhmi generálnych advokátov, ktorých úlohou je nezávisle navrhnúť súdu právne riešenie veci, ktorá im bola pridelená.