K európskemu prokurátorovi sa pripojilo už 21 štátov

Ilustračný obrázok [flickr]

Európska komisia v stredu potvrdila, že Holandsko sa stane v poradí už 21. členským štátom, ktorý podporí mechanizmus posilnenej spolupráce známy ako Európska prokuratúra (EPPO). Podvody a korupcia pripravia Európsku úniu ročne o 50 miliárd eur.

Na zriadení Európskej prokuratúry sa v roku 2017 dohodlo 20 členských štátov Európskej únie. EPPO so sídlom v Luxemburgu bude vyšetrovať, stíhať a posielať pred súd páchateľov trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. EPPO má už do konca roka 2020 stíhať prípady korupcie, pranie špinavých peňazí a tiež cezhraničné podvody s DPH s hodnotou nad desať miliónov eur.

Eurokomisárka pre spravodlivosť, rodovú rovnosť a ochranu spotrebiteľov Věra Jourová v tejto súvislosti zopakovala, že zločin nepozná hranice, a preto krajiny Únie musia spolupracovať v boji proti týmto typom zločinu.

Pripojte sa ku „kľúčovej sieti”

„Vítam Holandsko ako nového člena. Čím viac krajín EÚ sa pripojí k Európskej prokuratúre, tým viac peňazí sa nám podarí získať späť,” uviedla Jourová.

Komisárka zároveň vyzvala ostatné členské krajiny Únie, aby neváhali a tiež sa pripojili k EPPO, „kľúčovej sieti” v boji proti podvodom a korupcii, ktorej cieľom je zaistiť, že každý cent v európskom rozpočte bol použitý v prospech občanov.

Členské štáty, ktoré nie sú členmi EPPO, majú možnosť sa kedykoľvek pripojiť, ak si to budú želať. Malta 14. júna oznámila eurokomisii svoj úmysel pripojiť sa, exekutíva EÚ momentálne skúma jej žiadosť podľa článku 331 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Členmi EPPO (zatiaľ bez Holandska) sú nasledovné krajiny: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

50 miliárd eur

Komisia v stredu navrhla Rade EÚ (ministri členských štátov) zoznam kandidátov na výberovú komisiu EPPO, ktorá sa bude skladať z 12 členov. Komisia sa ujme svojich funkcií v októbri 2018.

Vybraní uchádzači majú skúsenosti s prácou na Súdnom dvore EÚ a Európskom dvore audítorov, pracovali ako národní experti pre Eurojust alebo boli členmi národných najvyšších súdov a generálnych prokuratúr.

Európska prokuratúra začne fungovať v roku 2020

Súhlas ministrov znamená, že sa postupne môže začať s výberom národných kandidátov na funkciu európskych prokurátorov. Lucia Žitňanská novú inštitúciu víta.

Komisia, ktorá je navrhnutá na princípe geografickej a rodovej rovnováhy členských štátov EPPO, bude zodpovedná za zostavenie užšieho zoznamu kandidátov na funkciu hlavného európskeho prokurátora. Ten bude posudzovať kvalifikáciu kandidátov kolégia EPPO pred ich vymenovaním Radou EÚ.

Komisia upozornila, že blok prichádza každý rok vinou cezhraničných podvodov o príjmy vo výške najmenej 50 miliárd eur.