Komisia sprísnila pravidlá na vývoz vakcín mimo Únie

Predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyen na jej pravidelnom stretnutí. [EC - Audiovisual Service/Jennifer Jacquemart]

Pri povoľovaní vývozov vakcín proti COVID-19 sa po novom bude brať ohľad aj na reciprocitu a proporcionalitu.

Podľa eurokomisie je cieľom zabezpečiť včasný prístup k vakcinám pre občanov členských štátov. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen pripomenula, že výrobcovia vakcín so sídlom v EÚ ich vyvážajú ich do celého sveta.

„Zatiaľ čo naše členské štáty čelia tretej vlne pandémie a nie každý výrobca si plní svoje zmluvy, EÚ je jediným významným producentom OECD, ktorý pokračuje vo vývoze vakcín do iných krajín. Mala by to však byť obojsmerná cesta,“ povedala von der Leyen.

Slovensko môže ako jedna z troch krajín zaočkovať do leta najmenej ľudí v Únii

Po zmene distribučného kľúča dodávajú výrobcovia vakcín viac dávok do krajín EÚ, ktoré si ich objednali najviac. Slovensko, podobne ako Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Česko a Estónsko tak nebudú môcť do júna zaočkovať ani polovicu svojej populácie.

Reciprocita a proporcionalita

Nové nariadenie zavádza do súčasného mechanizmu dve zmeny. Po prvé, okrem vplyvu plánovaného vývozu v rámci dohôd EÚ o predbežnom nákupe s výrobcami vakcín by členské štáty a eurokomisia mali zvážiť aj reciprocitu a proporcionalitu a dotvoriť zoznam krajín, pre ktoré bude nariadenie platiť.

Zásada reciprocity znamená zistiť, či cieľová krajina obmedzuje svoj vlastný vývoz vakcín alebo surovín na ich výrobu a proporcionalita má zohľadniť skutočnosť, či sú podmienky v cieľovej krajine lepšie alebo horšie ako v EÚ – epidemická situácia, miera zaočkovanosti a prístup k vakcínam.

Členské štáty EÚ a eurokomisia by mali posúdiť, či požadovaný export vakcín neohrozí bezpečnosť dodávok očkovacích látok a ich zložiek v Únii.

Eurokomisia predstavuje očkovací pas: QR kódy, „digitálna brána“ a (ne-)schválené vakcíny

Európske očkovacie pasy by mali znovu umožniť cestovanie po Európe. Európska komisia predstaví ich očakávaný návrh už dnes (17. marca). Portál EURACTIV má podrobnosti.

Pravidlá budú platiť pre viac krajín

Komisia v snahe získať úplný obraz o obchode s vakcínami do nového nariadenia zahrnie 17 krajín, ktoré boli doteraz vyňaté z rozsahu pôsobnosti mechanizmu na vývoz vakcín. Týmito krajinami sú: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Izrael, Island, Jordánsko, Libanon, Líbya, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Švajčiarsko.

EÚ je aj naďalej odhodlaná preukazovať medzinárodnú solidaritu, a preto z tohto systému vylúčila dodávky vakcín na humanitárnu pomoc alebo cez nástroj COVAX pre 92 chudobnejších krajín sveta.

Komisia upozornila že nové nariadenie je cielené, primerané, transparentné, dočasné a v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie a skupiny G20.

O žiadostiach o autorizáciu na vývoz vakcín rozhodujú členské štáty EÚ v súlade so stanoviskom eurokomisie. Od spustenia toho mechanizmu bolo vydaných 380 žiadostí o vývoz do 33 rôznych krajín, čo je spolu okolo 43 miliónov očkovacích dávok. Iba jednej žiadosti o vývoz nebolo vyhovené.

Medzi hlavné vývozné destinácie vakcín z EÚ patrí Spojené kráľovstvo (približne 10,9 milióna dávok), Kanada (6,6 milióna), Japonsko (5,4 milióna), Mexiko (4,4 milióna), Saudská Arábia (1,5 milióna), Singapur (1,5 milióna), Čile (1,5 milióna), Hongkong (1,3 milióna), Kórea (1 milión) a Austrália (1 milión).