Maďarsko nedostane 200 miliónov eur z nórskych grantov

Na archívnej snímke zo stretnutia skupiny "priateľov kohézie" poľský premiér Mateusz Morawiecki, maďarský premiér Viktor Orbán. [TASR/AP/MTI/Szilard Koszticsak]

Maďarsko nedokázalo vybrať nezávislú organizáciu na prerozdeľovanie peňazí z grantov EHP a Nórska určených pre občiansku spoločnosť. Nebude ich môcť teda čerpať. Budapešť rozhodnutie kritizuje. Ide o doposiaľ najväčšie pozastavenie financií z týchto grantov členskému štátu Európskej únie.

Maďarsko príde o 214,6 miliónov eur z Grantov EPH a Nórska. Informáciu potvrdil aj maďarský minister Gergely Gulyás.

Granty EPH, ktoré spravujú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, a granty Nórska, ktoré dotuje jedine Nórsko spolu obsahujú 2,8 miliárd eur, nórske fondy tvoria viac ako 95 percent. Maďarsko, rovnako ako Slovensko, z nich čerpá od vstupu do Európskej únie v roku 2004.

Podmienkou je, že daná krajina musí mať hrubý domáci produkt nižší ako 90 percent priemeru Únie. Súčasťou tohto procesu sú aj bilaterálne memorandá o porozumení s jednotlivými odberateľskými krajinami, ktoré sa podpisujú spravidla na päť až sedem rokov.

Maďarsko, ktoré je tretím najväčším poberateľom fondov, spomedzi 15 krajín EÚ, sa v roku 2014 dohodlo na sedemročnom období využívania peňazí. Mali ísť na projekty inovácií, podporu malých a stredných podnikov, inklúziu Rómov, miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a sociálny dialóg. K tomu pribudla nová dohoda v roku 2020, ktorá sa týka posledného roku čerpania financií s tým, že jednotlivé projekty môžu trvať do apríla 2024. Spomenutých 214,6 milióna eur malo Maďarsko dostať na vzdelávanie a štipendia, zmenu klímy a energetické ciele, kultúru, občiansku spoločnosť, inklúziu Rómov, či na bilaterálny fond.

Donorské krajiny však v piatok 23. júla napísali, že stopli presun peňazí Maďarsku. Budapešť podľa nich nerešpektovala ich požiadavku zabezpečiť, aby boli peniaze určené občianskej spoločnosti prerozdeľované nezávislou entitou. Tú malo Maďarsko vybrať na základe otvoreného výberového konania, v ktorom sa mali posudzovať kompetencie, skúsenosti a manažérska kapacita uchádzačov, konštatuje denník Politico.

Maďarsko však do stanoveného termínu (21. júla) na pozíciu nikoho nevybralo, porušilo tým memorandum z roku 2020.

Ochrana detí alebo diskriminácia homosexuálov? Čo sa píše v texte nového maďarského zákona

Zákon, ktorý zožal vlnu kritiky od členských štátov Únie aj Európskej komisie, obraňuje Orbán s tým, že chráni deti pred pedofíliou. Na poslednú chvíľu v ňom ale pribudol „pozmeňovák“, ktorý zakazuje propagovanie homosexuality.

Maďarsko nesúhlasí s pozastavením grantov

Budapešť argumenty donorov odmieta. Minister Gulyás pre médiá povedal, že Nórsko tieto peniaze Maďarsku dlží. Ako dôvod uviedol, že Nórsko naďalej poberá výhody z členstva v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Podľa nórskej ministerky zahraničných vecí Ine Marie Eriksen Søreide ide o dobrovoľný príspevok jej krajiny. „Je pre nás nemysliteľné povoliť Maďarsku, aby porušilo veľmi jasné pravidlá a regulácie,“ vyjadrila sa ministerka. „Potrebujú peniaze (organizácie občianskej spoločnosti v Maďarsku pozn. red.), keďže majú teraz veľmi málo zdrojov príjmu. Budeme preto hľadať iné spôsoby, ako ich podporiť.“

V memorande z roku 2014 sa vyslovene nepíše o možnosti jednostranného odstúpenia. Memorandum z roku 2020 však už obsahuje klauzulu, na ktorú sa teraz odvoláva donorská strana. Píše sa v nej, že bez menovania nezávislého operátora na prideľovanie financií pre občiansku spoločnosť sa nemôže schváliť ani jeden program.

Nie je to prvýkrát, čo má Maďarsko problém s čerpaním týchto grantov. V roku 2014 Nórsko zamrazilo 129 miliónov eur z celkových 153 miliónov eur, ktoré mali ísť Maďarsku. Reagovalo tak na policajnú raziu v environmentálnej organizácii Ökotárs v Budapešti. Nórska strana to vtedy označila za šikanovanie.

Okrem Maďarska časť grantov nedostane tento rok ani Poľsko. Vo februári tohto roku Nórsko, Island a Lichtenštajnsko stiahli vyše dva milióny eur z projektu na obnovu kultúrneho dedičstva pre rozhodnutie regiónu stať sa zónou bez LGBT ideológie.

Proti Maďarsku podniká kroky aj Európska únia

Začiatkom mesiaca Európska komisia podnikla právne kroky proti novému maďarskému zákonu, ktorý obsahuje zákaz šírenia a zobrazovania homosexuality a zmeny pohlavia pre mladistvých.

Eurokomisia spustila právne konanie voči Poľsku a Maďarsku pre diskrimináciu sexuálnych menšín

V prípade Maďarska je dôvodom nový zákon, ktorý zakazuje informovať o homosexuálnej orientácii. Poľsko čelí konaniu pre zóny „bez LGBTI ideológie“ vyhlásené vo viacerých mestách.

„Európa nikdy nedovolí stigmatizáciu časti našej spoločnosti. Či už preto, koho milujeme, na základe veku, etnicity, politických názorov alebo viery,“ vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen 7. júla v Európskom parlamente.

Portál Eurointelligence ale upozorňuje, že Európska únia nemá na zastavenie toku peňazí do Maďarska rovnaké možnosti, ako Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Podmienenosť čerpania z Viacročného finančného rámca (MMF) mechanizmom právneho štátu sa netýka porušovania ľudských práv. Okrem toho koncom minulého roka si Budapešť a Varšava vynútili blkovaním schválenia rozpočtu Únie a plánu obnovy dohodu, podľa ktorej bude mechanizmus podmieňovania čerpania právnym štátom funkčný až potom, čo ho neposúdi Súdny dvor EÚ. To nebude skôr, ako v roku 2022.

Mechanizmus právneho štátu dlhodobo kritizujú predsedovia vlád Poľska a Maďarska, Viktor Orbán a Mateusz Morawiecki. Premiéri namietajú, že v princípe zasahuje do ich národnej suverenity. Podľa nich je to nástroj, ktorý proti nim chce Únia použiť pre odlišné postoje k témam ako sú migrácia a práva LGTBI ľudí.