Migranti pomáhajú bojovať proti mafii

Zachránení migranti na lodi Frontexu. [Frontex]

Hovorkyňa Frontex, európskej pohraničnej agentúry, Izabella Cooper pre EURACTIV povedala, že informácie získavajú prostredníctvom dobrovoľných a anonymných interview. Preto ich nemožno použiť pri súde. Sú ale dôležitým zdrojom informácií v „prebiehajúcich vyšetrovaniach, alebo navrhujú oblasti možných budúcich vyšetrovaní“, povedala.

Agenti Frontexu robia podobné rozhovory s migrantmi už niekoľko rokov, používajú ich väčšinou pre spracovanie analýzy rizík, ktorá je súčasťou výročnej správy agentúry.

Ešte pred dvoma rokmi sa tak pýtali len na migračné cesty, a množstvo peňazí, ktoré migranti museli zaplatiť. No odkedy začalo byť účinné Nariadenie o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (2016), situácia sa zmenila. Agentúra mohla začať aktívnejšie bojovať proti organizovanému zločinu, ktorý sa na migrácii priživuje.

Podľa nariadenia môže agentúra „spracovávať osobné údaje osôb podozrivých zo zapojenia do kriminálnych aktivít, ako je pašovanie migrantov, terorizmus, či obchod s ľudskými bytosťami“, hovorí Komisia.

Frontex sa tak môže dostať k menám, či mobilným telefónnym číslam, ktoré pomáhajú rozpletať mafiánske siete.

Vďaka týmto informáciám je možné identifikovať šéfov pašeráckych skupín, aj ich agentov, vyhľadávajúcich migrantov, ktorí sa chcú dostať do Európy.

Rím chce meniť pravidlá operácie Sophia v Stredozemnom mori

Taliansko dnes požiada Európsku úniu, aby sa prístavy, do ktorých prichádzajú migranti zachránení na Stredozemnom mori, postupne obmieňali.

Grécko, Taliansko, Španielsko

Agenti Frontexu začali robiť rozhovory s migrantmi v Grécku a Taliansku ešte pred veľkou migračnou vlnou v 2015. Neskôr pribudlo na zoznam aj Španielsko.

Získané informácie vraj už viackrát pomohli, predstavitelia agentúry však nechcú prezrádzať detaily operácií.

Podľa „Analýzy rizík pre rok 2018“, ktorú zverejnila agentúra koncom novembra minulého roku, bolo vykonaných 3 525 rozhovorov s migrantmi z viac ako 70 krajín. Z toho 1 948 prebehlo v Taliansku, 991 v Grécku a 586 v Španielsku.

Najviac migrantov bolo zo Sýrie, Maroka, Iraku, Alžírska a Sudánu. Až 88% hovorilo, že na ilegálnej ceste do Európy využili služby tretej strany.

Frontex preto v správe tvrdí, že to „dokazuje kľúčovú úlohu pašeráckych trhov a sietí v neregulárnej migrácii do Európy“.

Frontex v rámci medzinárodnej operácie odhalil 23 pašerákov migrantov

Agentúra Európskej únie zodpovedná za hranice uskutočnila operáciu na južných a východných hraniciach.

Národný dohľad

Rozhovory robia úradníci Frontexu, no pod kontrolou a dohľadom príslušných národných orgánov. Tie tiež validujú získané informácie a rozhodnú, či majú byť posunuté centrále agentúry.

Dáta spracované agentúrou sú uložené na európskych serveroch a dostupná všetkým členským krajinám.

Keďže mafiánske skupiny majú niekedy širšie aktivity, získané informácie môžu byť cenné aj pre boji proti obchodu s drogami, či zbraňami.

Nariadenie umožňuje Frontexu aj zbierať a spracovávať osobné dáta neregulárnych migrantov. Podľa I. Cooper to však agentúra nerobí, a rozhovory sú anonymné.