Na európskom súde dali za pravdu Stredoeurópskej univerzite v konflikte s Orbánom

Generálna advokátka Juliane Kokott. [EPA-EFE/Christophe Karaba]

Generálna advokátka v Luxemburgu podporila žalobu Európskej komisie na maďarskú vládu, ktorá sa špeciálnym zákonom snažila vypudiť univerzitu financovanú Georgeom Sorosom. Odvolala sa pritom na obchodné dohody aj základné hodnoty EÚ.

Maďarsko je povinné rovnako zaobchádzať s domácimi, ako aj so zahraničnými vysokými školami. Uviedla vo štvrtok (5. marca) generálna advokátka Súdneho dvora EÚ.

Advokátka Juliane Kokott spresnila, že požiadavka uzatvorenia medzinárodnej zmluvy medzi štátom pôvodu a štátom skutočného poskytovania vzdelávania nie je zlučiteľná s právom Európskej únie ani s právom Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Generálni advokáti dávajú sudcom len odporúčania, títo však v praxi väčšinou podľa nich rozhodnú.

Lex CEU

Maďarská vláda v roku 2017 novelizovala vysokoškolský zákon v tom smere, že vysoké školy zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), smú pôsobiť v Maďarsku len vtedy, ak bola uzatvorená medzinárodná zmluva medzi Maďarskom a štátom ich pôvodu.

CEU Executive MBA Fellowship

In December 2019, CEU Executive MBA Program established a highly competitive, merit-based Fellowship for an Accomplished Media Manager from Slovakia. In February 2020, the fellowship received formal support from EURACTIV Slovakia.

In all democratic countries, the future role of the media as …

Vláda okrem toho presadila, že všetky zahraničné vysoké školy, ktoré chcú ponúkať vysokoškolské vzdelávanie v Maďarsku, ho musia ponúkať aj na území štátu ich pôvodu.

CEU, založená podľa práva federálneho štátu New York a podporovaná americkým podnikateľom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom, bola jedinou zahraničnou vysokou školou pôsobiacou v Maďarsku, ktorá nespĺňala nové požiadavky. Medzičasom CEU ukončila väčšinu svojich aktivít v Maďarsku a v novembri 2019 otvorila nový vysokoškolský areál vo Viedni.

Maďarská vláda však odmietla uzavrieť dohodu so štátom New York.

Plány nemenia

Stredoeurópska univerzita (CEU) odporúčanie generálnej advokátky privítala. Teraz čaká na rozsudok, ktorý by mal padnúť na jeseň. Ak bude súd rešpektovať odporúčanie advokátky, podľa CEU to bude znamenať, že maďarský zákon je neplatný a univerzita tam môže pôsobiť aj s akreditáciou v Spojených štátoch.

Michael Ignatieff: Za zatrpknutosťou strednej Európy je aj povýšenectvo Západu

Demokratická transformácia sa v strednej a východnej Európe neskončila. A my budeme aj naďalej vzdelávať ľudí k slobodnému mysleniu, hovorí kanadský akademik a rektor Stredoeurópskej univerzity v Budapešti MICHAEL IGNATIEFF.

Jej hovorkyňa Ildiko Rull napriek odporúčaniu advokátky uviedla, že CEU „svoje plány nemení“.

„Kým vláda nestiahne legislatívu, nemáme na výber a musíme napredovať s plánom presunu všetkých študijných programov s americkými titulmi do Viedne. Zároveň CEU nikdy nedovolí, aby nás vláda prinútila opustiť náš domov v Budapešti,“ vysvetlila hovorkyňa. V hlavnom meste Maďarska naďalej zostávajú niektoré jej výskumné inštitúcie a archívy.

Reakcia maďarskej vlády na závery generálnej advokátky nebola vo štvrtok k dispozícii. Keď Komisia Maďarsko v roku 2017 zažalovala, maďarský premiér Viktor Orbán sa vyjadril, že CEU financovaná Sororom je súčasťou plánu jeho Nadácie otvorenej spoločnosti, aby „sa z Maďarska stala krajina imigrácie“. Jeho vláda vraj neohrozuje demokraciu.

Trh aj hodnoty

Európska komisia v roku 2018 pre novelizáciu vysokoškolského zákona podala proti Maďarsku žalobu týkajúcu sa neplnenia povinností. Generálna advokátka vo štvrtok súdnej inštancii v Luxemburgu navrhla, aby tejto žalobe vyhovel.

Lex CEU: Orbán Komisii odpovedal, že európske pravidlá neporušuje

Maďarská vláda reagovala na list Európskej komisie k novele vysokoškolského zákona.

Svoje odporúčanie zdôvodnila tým, že požiadavka uzatvorenia medzinárodnej zmluvy so štátom pôvodu je v rozpore s požiadavkou rovnakého zaobchádzania s domácimi a zahraničnými poskytovateľmi služieb podľa Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS).

GATS je mnohostranná dohoda uzavretá medzi vládami 148 členských štátov WTO, ktorá stanovuje rámec právne záväzných pravidiel pre medzinárodný obchod so službami. Táto dohoda bola schválená EÚ, čím sa stala súčasťou jej právneho poriadku.

Ako však pripomenula hovorkyňa CEU, generálna advokátka sa vo svojom odporúčaní odvolala aj na hodnoty Európskej únie. Maďarský zákon je „v rozpore“ s Chartou základných práv EÚ a „disproporčne obmedzuje“ akademickú slobodu.