Nová Európska prokuratúra začne fungovať od júna

Hlavná európska prokurátorka Laura Kövesi oznámila, že úrad je pripravený na štart prvého júna. [EPA-EFE/Stephanie Lecocq]

Šéfka Európskej prokuratúry Laura Codruta Kövesi oznámila, že nová nezávislá inštitúcia je pripravená začať pracovať od 1. júna tohto roku.

Kövesi zaslala list eurokomisárovi pre spravodlivosť Didierovi Reyndersovi a eurokomisárovi pre rozpočet Johannesovi Hahnovi, v ktorom oznámila, že Európska prokuratúra (EPPO) je pripravená naplno fungovať od 1. júna. Upozornila, že zo 40 zástupcov európskych prokurátorov bolo zatiaľ schválených len desať, pri ostatných ešte prebiehajú potrebné konania.

Európska prokuratúra, ktorá mala byť funkčná do konca roka 2020, je nezávislou inštitúciou, ktorá má za úlohu vyšetrovať a súdne stíhať trestné činy proti rozpočtu EÚ, ako sú korupcia alebo cezhraničné podvody s DPH vo výške viac ako desať miliónov eur. Zoznam trestných činov v kompentencii EPPO sa v budúcnosti možno rozšíri napríklad o teroristické činy.

EURACTIV Hosť: Európsky prokurátor Juraj Novocký

Európska prokuratúra by mala podľa návrhu jeho šéfky Laury Codruța Kӧvesi začať fungovať od prvého júna. Úrad má stíhať a vyšetrovať podvody týkajúce sa finančných zdrojov EÚ, vrátane tých s DPH a korupcie. Fungovať však už mal od novembra a …

EPPO bude fungovať ako štruktúra pozostávajúca z dvoch úrovní. Hlavnou zložkou je európsky hlavný prokurátor so sídlom v Luxemburgu, ktorý bude mať celkovú zodpovednosť za úrad a jeho fungovanie. Decentralizovanú úroveň tvoria delegovaní európski prokurátori so sídlom v členských štátoch EÚ, ktorí budú zodpovední za každodennú prácu pri vyšetrovaní a stíhaní trestných činov v súlade s predpismi EPPO a legislatívou daného členského štátu.

Na centrálnej úrovni sa zabezpečí monitorovanie, kontrola a dozor všetkých vyšetrovaní a trestných stíhaní vedených delegovanými prokurátormi. To má zabezpečiť konzistentnú politiku vyšetrovania a stíhania v celej Európe, lebo aj keď je pôsobnosť EPPO obmedzená na zúčastnené členské štáty, táto inštitúcia bude spolupracovať aj s ostatnými, „nezúčastnenými“ krajinami EÚ.

Činnosť EPPO bude dopĺňať prácu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a agentúry EÚ pre justičnú spoluprácu (Eurojust), ktoré nemajú kompetencie na vyšetrovanie alebo trestné stíhanie prípadov cezhraničných podvodov a korupcie.

Z 27 členských štátov Európskej únie sa len päť z nich nezúčastňuje na mechanizme EPPO: Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko. Uvedené krajiny majú možnosť k Európskej prokuratúre kedykoľvek pristúpiť.