Nové náhrady cigariet: Súčasť problému alebo riešenia?

Spíkri na podujatí o regulácii nových tabakových produktov Clive Bates, Matúš Ferech, MUDr. Stanimir Hasurdijev s Monikou Beňovou. [Facebook Monika Beňová]

Akým smerom sa vydá regulácia, by mali podľa odborníkov rozhodnúť vedecké poznatky o miere rizikovosti e-cigariet a bezdymových produktov. Tie podľa viacerých zatiaľ chýbajú.

Záujem spotrebiteľov o nové produkty tabakového priemyslu, najmä elektronických cigariet a výrobkov zahrievaného tabaku, núti odbornú verejnosť aj rozhodovateľov zamyslieť sa nad ďalším spôsobom ich regulácie.

Náhrady za cigarety si časom vypýtajú vlastnú reguláciu

Ak budú nové produkty na trhu úspešné, otvorí to pre vlády aj EÚ mnoho otázok. Zatiaľ chýbajú dáta, na ktorých reguláciu postaviť.

Pracovná skupina v europarlamente

Hlavná dilema je relatívne jednoduchá. Spočíva v tom, či je výrobcami a niektorými štúdiami deklarovaná výrazne menšia škodlivosť dostatočným argumentom na špeciálny regulačný prístup.

Inými slovami, či by mali verejné politiky nepriamo odkláňať súčasných fajčiarov klasických, horiacich cigariet, k novým produktom, pokiaľ spotrebitelia nie sú schopní a ochotní prestať s fajčením úplne.

„Na jednej strane ide o produkty, ktoré majú potenciál vyradiť fajčenie z našej spoločnosti, na druhej strane ide o produkty, ktoré stále predstavujú určité riziko,“ hovorí europoslankyňa Monika Beňová (S&D, SMER-SD).

Beňová minulý týždeň zorganizovala stretnutie neformálnej pracovnej skupiny zloženej z odborníkov v Európskom parlamente.

Zúčastnili sa ho zástupca Európskej komisie z generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín Matúš Ferech, odborník na tabakovú politiku z neziskového sektora Clive Bates a tiež Stanimir Hasurdijev, člen správnej rady Európskeho fóra pacientov (EPF).

Podľa europoslankyne Moniky Beňovej je kľúčové ujasniť si rozdiel v rizikovosti e-cigariet a nových tabakových produktov v porovnaní s klasickým fajčením.

Zdravá skepsa

K tvrdeniam výrobcov o menej škodlivej alternatíve k fajčeniu nabáda pristupovať so skepsou.

„Problémom je, že dopad inovácií a súvisiaceho užívania týchto tzv.  nových tabakových výrobkov na spotrebiteľa a jeho zdravie prakticky nepoznáme,“ hovorí poslankyňa.

Dôvodom je aj to, že sú na trhu krátko, čo zatiaľ vylučuje skúmanie dlhodobých účinkov.

K tomu sa prikláňa aj europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH), ktorý pre TASR elektronické cigarety označil za „veľkú neznámu“.

„Ako lekár sa rozhodne prikláňam k stanovisku Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá vyzvala vlády, aby zakázali predaj e-cigariet maloletým, a varovala, že predstavujú vážnu hrozbu,“ povedal Mikolášik.

Podľa neho existujú výskumy, podľa ktorých biologický efekt pôsobenia výparov z elektronických cigariet na ľudské bunky je prekvapujúco podobný účinku tabakového dymu.

Eurokomisár pre zdravie: E-cigarety nie sú správnym spôsob, ako prestať s fajčením

Ak chcete prestať fajčiť, chodte za lekárom, odporúča litovský eurokomisár Vytenis Andriukaitis.

Ignorovanie tiež nie je riešenie

Závery neformálnej pracovnej skupiny hovoria, že napriek rizikám, ktoré sú s nimi spojené, nemožno nové produkty ako nástoj na znižovanie rizika ignorovať.

Opiera sa pri tom o výsledky prieskumu Eurobarometer z roku 2017, podľa ktorých existuje korelácia medzi nižšou mierou klasického fajčenia a zvýšenou prítomnosťou nehorľavých tabakových produktov medzi spotrebiteľmi.

Normalizácia fajčenia

Na druhej strane existujú obavy, aby nové produkty nepriniesli „opätovnú normalizáciu“ fajčenia klasických cigariet, predovšetkým u mladých ľudí, prípadne neviedli akurát k paralelnému užívaniu starých a nových produktov.

„Zároveň neexistuje dostatok štatistických dát o miere používania týchto výrobkov a teda nevieme do akej miery tieto výrobky skutočne nahrádzajú klasické fajčenie alebo len rozširujú počet ľudí závislých na nikotíne,“ hovorí Beňová pre EURACTIV.sk.

Objektívne dáta

V tejto fáze pochybností je preto podľa nej a pracovnej skupiny najdôležitejšie vytvoriť mechanizmus, prostredníctvom, ktorého by bolo možné objektívne vyhodnocovať vedecké posudky o zdravotných rizikách týchto nových produktov v porovnaní s cigaretami.

Pre tvorcov novej regulácie by kľúčom mali byť údaje, ktoré by boli všeobecne prijaté ako nestranné a objektívne. Mnohé doteraz dostupné vedecké štúdie o nových produktoch bývajú odmietnuté ako financované výrobcami, teda tabakovým priemyslom.

„Rozsiahlu štúdiu k tejto problematike v súčasnosti nemáme k dispozícii a preto by sme mali my ako politici a zároveň aj odborníci v oblasti verejného zdravia mať možnosť získať podklady a dáta pre diskusiu o budúcej regulácii takýchto výrobkov,“ dodáva Beňová.

„Len ak budú vedecké dáta vedúce k záverom, že prínosy sú značné, len potom sa dá uvažovať o politike a regulácii, ktorá by to zohľadňovala – politiky podporujúcej substitúciu,“ píše sa v záveroch pracovnej skupiny.

Zmena by sa týkala aj tzv. tabakovej smernice EÚ.

Veľká Británia rozmýšľa nad vlastnou cestou

Vo Veľkej Británii sa diskusia vedie dlhšie a o prehodnotení tabakovej regulácie rozmýšľajú aj v kontexte brexitu, teda času, kedy v Británii prestane platiť európska legislatíva, najmä spomínaná tabaková smernica.

Výbor pre vedu a technológie dolnej komory britského parlamentu (Science and Technology Committee, House of Commons) počas leta vydal obsažnú správu k regulácii elektronických cigariet.

Jej podkladom boli dostupné už publikované vedecké štúdie a vlastný prieskum medzi širokým spektrom výskumných organizácií, združení, zdravotníckych poskytovateľov, firiem.

Formuluje niekoľko odporúčaní, väčšinu na základe osvojeného tvrdenia, že elektronické cigarety sú „podstatne menej škodlivé“.

K produktom zahrievaného tabaku píše, že sú podľa odhadov o 90 % menej škodlivé „no je nedostatok nezávislého výskumu, ktorý by toto tvrdenie potvrdil“.

Závery výboru obhajujú „reguláciu založenú na rôznom stupni rizikovosti“. Reguláciou sa myslí obmedzenie dostupnosti,  miera zdanenia, zaradenie medzi medicínske terapie odvykania od fajčenia a dokonca uvoľnenie režimu pre tieto produkty tam, kde sa liečia ľudia s duševnými chorobami, ktorí štatisticky fajčia 2,5-krát častejšie ako zvyšok populácie.

Výskum pod dohľadom

„Fajčenie zostáva národnou zdravotníckou krízou a vláda by mala zvážiť inovatívne spôsoby ako znížiť mieru fajčenia,“ píše sa v správe.

Výbor tvrdí, že riziká pre fajčiarov, ktorí pokračujú v spotrebe klasických cigariet je väčšia ako neistota ohľadne dlhodobého užívania e-cigariet.

Túto neistotu však uznáva, keďže, ako píše, nové produkty obsahujú niektoré toxické ťažké kovy, rovnako ako klasické cigarety, hoci v menších množstvách.

Podobne ako uvažuje skupina v Európskom parlamente, aj tu poslanci tvrdia, že vláda by mala každoročne vyhodnocovať dáta z dlhodobého výskumného programu o dopadoch fajčenia e-cigariet aj produktov zahrievaného tabaku pod palcom tamojšieho orgánu dohliadajúceho na verejné zdravie (Public Health England) a ďalších verejných inštitúcií.

 

Závery neformálnej pracovnej skupiny v Európskom parlamente z 4. septembra 2018 v anglickom jazyku:

 

Tabacoo conclusions - Final