Občianska iniciatíva Jeden z nás: Súd potvrdil, že Komisia nemusela konať

tpi- [curia.europa.eu]

Iniciatíva chcela zakázať financovať výskum, ktorý ničí ľudské embryá a alebo rozvojové projekty, ak je ich súčasťou prístup k interupcii.

Podľa Všeobecného súdu EÚ postupovala Európska komisia správne, keď odmietla predložiť legislatívu, ktorú požadovali organizátori iniciatívy Jeden z nás.

Išlo o jednu z prvých európskych občianskych iniciatív z roku 2012. Tento nástroj zaviedla Lisabonská zmluva. Umožňuje občanom EÚ žiadať od Európskej komisie konkrétnu legislatívu.

Musia však najprv splniť viaceré podmienky, najmä nazbierať naprieč úniou milión podpisov.

Iniciatíve Jeden z nás sa to podarilo.

Interupcie a výskum

Jej cieľom bolo, aby EÚ zakázala a ukončila financovanie činností, ktoré predpokladajú ničenie ľudských embryí. Týka sa to napríklad financovania výskumu kmeňových buniek.  Žiadali tiež nepodporovať rozvojové projekty v tretích krajinách, ktoré v rámci programov verejného zdravia priamo alebo niepriamo podporujú vykonávanie interupcií.

Iniciatíva "Jeden z nás" zbiera podpisy na Slovensku

Iniciatíve podľa organizátorov pribúda v celej Európe 4000 podpisov denne. Na Slovensku má zatiaľ okolo 1200 podpisov.

V máji 2014 Európska komisia oznámila, že v tejto oblasti žiadny legislatívny návrh nepredloží. Keďže organizátori neboli s takýmto rozhodnutím spokojní, obrátili sa na Všeobecný súd EÚ.

Ten však len zopakoval, čo je napísané aj v nariadení o európskej občianskej iniciatíve, že Európska komisia nemá povinnosť reagovať kladne na každú iniciatívu, ktorá splní podmienky.

Jedinou povinnosťou pre Komisiu je svoje rozhodnutie organizátorom a verejnosti zdôvodniť.

Právo na voľnú úvahu

„Opačný výklad by viedol k tomu, že Komisia by bola zbavená akejkoľvek voľnej úvahy, pokiaľ ide o výkon jej právomoci legislatívnej iniciatívy. V nadväznosti na európsku iniciatívu občanov“, uvádza súd.

Súd tiež konštatuje, že Komisia odôvodnila svoj postup dostatočne.

Konkrétne argumentovala, že právo Európskej únie už v súčasnoti dostatočne garantuje, že európske peniaze, ktoré smerujú do výskumu alebo rozvojovej spolupráce či oblasti verejného zdravia rešpektujú ľudskú dôstojnosť, právo na život a na nedotknuteľnosť osoby.

Komisia prvýkrát vyhovela iniciatíve občanov. Vodu chce chrániť európskym zákonom

Návrh na revíziu európskej legislatívy, ktorá zlepší kvalitu pitnej vody a prístup k nej, je výsledkom Európskej iniciatívy občanov z roku 2012.

Komisia tiež tvrdila, že podpora, akú Únia poskytuje sektoru zdravia rozvojových krajín, „výrazným spôsobom prispieva k znižovaniu počtu interrupcií prostredníctvom prístupu k bezpečným a kvalitným službám, a že zákazom financovania interrupcií v rozvojových krajinách by sa obmedzila schopnosť Únie dosiahnuť ciele stanovené v oblasti rozvojovej spolupráce, najmä pokiaľ ide o zdravie matiek.“

Snažila sa preukázať vzťah medzi nebezpečnými potratmi a úmrtnosťou matiek.

Argumentovala tiež, že výskum kmeňových buniek je nádejou pre liečenie chorôb ako Parkinsonova choroba, cukrovka, mozgová porážka, kardiovaskulárne ochorenia a slepota.

Súd je preto toho názoru, že Komisia posúdila žiadosť inciatívy správne.