Obnoviť kontroly podľa schengenského kódexu nie je to isté ako uzavrieť krajinu

Na snímke uzatvorený hraničný prechod s Maďarskom Čunovo - Rajka v utorok 17. marca 2020. [TASR/Jaroslav Novák]

Režim na hraniciach sa tri týždne riadil len informáciami z tlačových konferencií a nie je opretý o žiadny právny predpis, píšu v právnej analýze Zuzana Števulová a Lucia Plaváková.

Kódex schengenských hraníc pozná možnosť dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach EÚ. Je v ňom presne napísané, za akých okolností to členský štát môže urobiť a koľko dočasné kontroly môžu trvať. Pri rôznych situáciách, ktoré musia byť riadne doložené, je tá doba rôzne dlhá – od dvoch mesiacov až po dva roky.

Bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) povedala, že kontroly sa slovenských hraniciach s členskými štátmi EÚ obnovila bývalá vláda 12. marca podľa schengenského kódexu, čo oznámila listom Európskej komisii z toho istého dňa. Toto potvrdil aj nový minister Roman Mikulec (OĽaNO).

Ako ale upozorňujú právničky Zuzana Števulová a Lucia Plaváková (obe z Progresívneho Slovenska), neexistuje žiaden právny predpis, ktorým by sa o zavedení dočasných hraničných kontrol rozhodlo.

Taký prijala až vláda Igora Matoviča, a to 6. apríla. Znamená to, že v súlade s právny poriadkom Slovenska a EÚ boli hraničné kontroly obnovené až 8. apríla. Podľa schengenského kódexu vtedy začalo plynúť prvé 10 dňové obdobie, kde maximálna doba predlžovania takéhoto opatrenia sú dva mesiace, teda do 8. júna.

„Nevieme, akým právnym režimom sa obnovenie hraničných kontrol a stanovenie zákazu vstupu časti cudzincov na územie SR spravovalo v období od 12. marca 2020 do 8. apríla 2020. K tomuto máme len tlačové konferencie,“ píšu v analýze.

Žiadne časové rámce ani presné kritériá. Komisia radí štátom, ako rozmýšľať o konci koronaobmedzení

Málo ambiciózna stratégia radí štátom v postupnosti rušenia obmedzení. Snaží sa predísť politickému napätiu a neopakovať chaotický nástup národných riešení a jednostranných krokov štátov zo začiatku pandémie COVID-19 v EÚ.

Zákaz vstupu cudzincov

Ďalším problémom súčasného stavu je práve zákaz vstupu cudzincov na Slovensko. Obnovenie hraničných kontrol podľa schengenského kódexu totiž nie je to isté ako zákaz vstupu cudzincov, vrátane občanov E, na Slovensko.

„Znamená to len, že na hraniciach stoja policajti a kontrolujú pasy a že hranice sa môžu prekračovať len na určených hraničných prechodoch (a nie napríklad na zelenej hranici),“ vysvetľujú právničky. Ani dve nariadenia, ktoré prijala vláda Igora Matoviča k obnoveniu dočasných kontrol na hraniciach neuvádzajú nič k obmedzeniu vstupu a pobytu cudzincov na územie Slovensko, dodávajú.

K tomu existuje len webová informácia o záveroch Ústredného krízového štábu, ktorý podľa právničiek nemá právny základ.

„Ak chce štát na základe záverov Ústredného krízového štábu uložiť nejaké obmedzenia práv fyzických osôb a právnických osôb, musí tak spraviť zákonom aprobovaným spôsobom, t.j. vydaním právneho predpisu príslušným štátnym orgánom, ktorý má na to kompetenciu. Takýto predpis musí byť zároveň riadne zverejnený. V opačnom prípade nie je predvídateľný a preskúmateľný a osoby, ktorých sa obmedzenia dotýkajú nemajú možnosť sa dozvedieť o právach a povinnostiach, ktoré pre ne z neho vyplývajú. Takýto postup je v právnom štáte neprípustný.“

Podľa nich ani smernica o voľnom pohybe občanov EÚ neumožňuje zakázať vstup preventívne resp. plošne, hovorí len o obmedzeniach a o individualizovanej hrozbe.

Celé znenie analýzy:

Zákaz vstupu cudzincov