Ochrana whistleblowerov sa posilní v oblastiach, ktoré pokrýva právo únie

Carl Bernstein a Bob Woodward, novinári za odhalením aféry Watergate v USA. Pri svojej investigatívnej práci sa opierali o anonymné zdroje, najmä o zdroj pod prezývkou „Deep Throat“, ktorý bol mnoho rokov neskôr identifikovaný ako zástupca riaditeľa FBI v tom čase. [Youtube: Revisiting Watergate]

Európska komisia navrhla novú smernicu na posilnenie ochrany informátorov – tzv. whistleblowerov v celej Európskej únii.

Motiváciou pre tento krok boli nedávne škandály ako Dieselgate, Luxleaks, Panama papers či prebiehajúce vyšetrovanie spojené s firmou Cambridge Analytica. Spoločné majú to, že  ukazujú, ako môžu informátori zohrať dôležitú úlohu pri odhaľovaní nezákonných činností, ktoré poškodzujú verejný záujem, sú v neprospech občanov a spoločnosti.

Z pohľadu návrhu je whistleblower ktokoľvek, kto ohlási nezákonné aktivity, o ktorých sa dozvedel v rámci výkonu práce. Nezáleží pri tom, či ide o zamestnanca, živnotníka alebo neplateného stážistu.

Súkromná aj verejná sféra

Whistleblowerom, ktorí oznamujú porušenie práva EÚ, zaručuje návrh vysokú úroveň ochrany platnú pre celú EÚ. Mal by vytvoriť bezpečné kanály na ohlasovanie nezákonnej činnosti v rámci podnikov, organizácií aj v rámci verejných inštitúcií.

Nová legislatíva bude chrániť informátorov pred prepustením a inými formami odvetných opatrení zo strany zamestnávateľov. Bude vyžadovať od veľkých organizácií, aby si nastavili zodpovedajúce vnútorné porcesy. Od vnútroštátnych orgánov bude napríklad vyžadovať, aby informovali o týchto pravidlách verejnosť a  aby poskytli školenia o spôsobe, ako s whistleblowermi zaobchádzať.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans tvrdí, že “ak budeme lepšie chrániť informátorov, zabránime poškodeniu verejného záujmu v podobe podvodov, korupcie, vyhýbaniu sa dani z príjmov právnických osôb alebo poškodzovaniu zdravia ľudí a životného prostredia”.

Whistleblowerov z LuxLeaks potrestali len symbolicky

Namiesto väzenia zaplatia dvaja oznamovatelia len symbolické pokuty.

Pomoc aj pre novinárov

Návrh eurokomisie chráni aj tých, ktorí by chceli ísť s informáciami za  novinármi. Táto ochrana platí len vtedy, ak neexistujú alebo nefungujú postupy pre nahlasovanie v rámci ogarnizácie alebo mimo nej, o ktorých hovorí táto smernica. Prípadne vtedy, ak má informátor dobrý dôvod predpokladať, že fungovať nebudú.

Podľa eurokomisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej predstavujú nové pravidlá “zmenu hry” v globalizovanom svete, kde pokušenie maximalizovať zisk ide neraz na úkor zákona.

“Ľudí, ktorí sú pripravení prevziať riziko, aby odhalili vážne porušenia právnych predpisov, je preto potrebné podporiť,” uviedla.

Vysoká šanca perzekúcií

V roku 2016 bolo až 36 percent informátorov vystavených perzekúciám. Vyplýva to z Medzinárodný prieskum zodpovedného podnikania (GBES), podľa ktorého informátori platia za svoje konanie stratou práce či dobrého mena alebo svojím zdravím.

Návrh Európskej komisie rieši ochranu informátorov v EÚ a vtedy ak ide o porušovanie právnych predpisov Únie. Týka sa to oblastí: verejné obstarávanie; finančné služby; pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu; bezpečnosť výrobkov; bezpečnosť dopravy; ochrana životného prostredia; jadrová bezpečnosť; bezpečnosť potravín a krmív, zdravie a dobré životné podmienky zvierat; verejné zdravie a ochrana spotrebiteľov; ochrana súkromia, údajov a bezpečnosť sietí a informačných systémov.

Nová legislatíva sa týka aj porušovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, porušovania a zneužitia pravidiel o dani z príjmov právnických osôb a poškodenia finančných záujmov EÚ.

Komisia mala zhodnotiť boj proti korupcii v EÚ. Neurobila tak

Európska komisia naznačuje, že pravidlená hodnotiaca správa už nie je ten správny nástroj ako problém korupcie riešiť. Transparency International ju za to kritizuje a pripomína dianie v Rumunsku.

Rôzna úroveň ochrany naprieč EÚ

Ochrana poskytovaná informátorom v krajinách EÚ sa výrazne líši. Len desať členských štátov Únie zabezpečuje úplnú ochranu oznamovateľov tohto druhu trestnej činnosti. Vo zvyšných krajinách je ochrana poskytovaná iba čiastočne a vzťahuje sa len na určité odvetvia alebo kategórie zamestnancov.

Komisia môže ochranu definovať len pre oblasti pokryté európskym právom. Vyzýva preto členské štáty, aby pri preberaní tejto novej smernice do národného práva, prekročili jej minimálnu úroveň a vytvorili na ochranu informátorov komplexné rámce založené na rovnakých princípoch.