Poľsko v spore o disciplinárnu komoru jedným dychom sľubuje zmeny aj spochybňuje európske právo

Poľské protestujúce s nápisom „disciplinárna komora nie je súd“. [EPA-EFE/Radek Pietruszka]

Varšava mala v liste Európskej komisii oznámiť, že rozhodnutie Súdneho dvora EÚ bude rešpektovať. Namiesto toho Komisiu informovalo, že činnosť nelegálnej disciplinárnej komory zastaviť nemôže a znovu spochybnilo, či má na krajinu súdny dvor vôbec dosah.

Na prvý pohľad urobilo Poľsko presne to, čo od neho Európska komisia požadovala.

Oznámilo, že zruší Disciplinárnu komoru Najvyššieho súdu, ktorá neladí s európskymi zásadami právneho štátu. Sudcov totiž vystavuje politicky motivovanému stíhaniu.

Krajina stihla aj termín 16. augusta, po ktorom jej hrozili sankcie. Komisii v liste oznámila, že  nelegálna disciplinárna komora prestane brať nové prípady.

Vláda však odmieta zastaviť prebiehajúce konania alebo zrušiť tie už rozhodnuté. A odvoláva sa pritom presne na to, čo jej európske inštitúcie vyčítajú – narúšanie nezávislosti súdnictva.

List ďalej pokračuje spochybňovaním nadradenosti európskeho práva, čo je jeden zo základných prvkov európskej integrácie.

„Komisia by nemala potrebovať veľa času na zhodnotenie, že poľské autority dokázateľne porušili a budú aj naďalej porušovať nariadenia aj rozsudky Súdneho dvora EÚ,“ komentuje situáciu profesor európskeho práva na Middlesex University, Laurent Pech.

Poľsku by podľa neho mala vystaviť za porušovanie európskej legislatívy pokutu a tiež odmietnuť schváliť poľský plán obnovy.

Na oslavy je skoro, poľský ústupok súdnemu dvoru môže byť len kozmetický

Podľa odborníkov by sa eurokomisia nemala uspokojiť s prísľubom pozastavenia nelegálnej disciplinárnej komory. Poľsku totiž môže ísť iba o oddialenie sankcií.

Komora bude v nejakom formáte pokračovať

Európska komisia v poslednej správe o právnom štáte v EÚ znovu skonštatovala, že sa situácia v Poľsku zhoršuje. Reformy, ktorými vláda od roku 2015 mení súdny systém krajiny, totiž nezávislosť súdnictva skôr ohrozujú než podporujú.

V centre aktuálneho sporu je disciplinárna komora, ktorá poľským sudcom ruší imunity a vystavuje ich trestnému stíhaniu.

Súdny dvor EÚ v júli skonštatoval, že tento proces môže byť ovplyvňovaný poľskými politikmi, ktorí si tak môžu vynucovať pre nich výhodné súdne rozhodnutia.

Stíhaniu tak čelí napríklad sudca Igor Tuleya, ktorý sa previnil tým, že pustil novinárov do súdnej siene, kde pojednával o možnom porušení zákona pri prijímaní štátneho rozpočtu.

Pokuta za trestanie sudcov v Poľsku: Výskumníci navrhujú päť miliárd eur

Za narúšanie nezávislosti súdov by malo Poľsko podľa Európskej iniciatívy pre stabilitu zaplatiť jedno percento svojho HDP. Najvyššia sankcia bola pritom doteraz 115 miliónov eur.

Ovplyvňovanie súdnictva zrušením ovplyvňujúcich konaní

V liste vláda hovorí, že súčasný formát komory zruší „v rámci pokračujúcich reforiem súdneho systému, ktoré začnú v nasledujúcich mesiacoch“.

Tiež však tvrdí, že nemôže zastaviť prebiehajúce konania disciplinárnej komory, ani zrušiť už vydané rozhodnutia. Údajne by to znamenalo zasahovanie do nezávislosti súdnictva.

Paradox je v tom, že práve činnosťou tejto inštitúcie podľa Súdneho dvora EÚ k narúšaniu nezávislosti justície dochádza.

Poľsko sa tiež odvoláva na konanie poľského ústavného súdu, ktorý má 31. augusta rozhodnúť, či má vôbec únijné právo väčšiu moc ako to poľské. Naďalej teda spochybňuje jeden zo základných princípov európskej integrácie.

V poslednom bode Úniu žiada o to, aby júlové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zrušila. Odvoláva sa pritom na ďalšie konanie poľského súdu, ktoré rozhodnutie označilo za protiústavné.

V liste tiež vymenováva rozhodnutia ústavných súdov z rôznych členských štátov, napríklad Nemecka alebo Česka. Majú dokazovať, že v niektorých prípadoch môžu mať národné súdy prednosť pred tými európskymi.

Podľa portálu POLITICO sa Poľsko snaží argumentovať, že členské štáty majú právo porušovať európsku legislatívu vo všetkých oblastiach okrem obchodu, hospodárskej súťaže a rybolovu.

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders potvrdil, že Komisia list dostala a analyzuje ho. Komisia však nechcela spresniť, ako dlho takáto analýza potrvá.

Ak by inštitúcia dospela k tomu, že poľský list nepoukazuje na snahu vyhovieť Súdnemu dvoru EÚ nepoukazuje, mohla by súdny dvor požiadať o uvalenie sankcií. Tiež ešte neschválila poľský plán obnovy, cez ktorý má krajina získať 24 miliárd eur.